Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và TechHub

Mở ra cánh cửa thành công cho tương lai cùng các cơ hội công nghệ tiềm năng

Doanh nghiệp

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và AgileTech

Phát triển lộ trình sự nghiệp trên toàn cầu mở ra các cơ hội công nghệ lớn.

Doanh nghiệp

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và HATONET

Kết nối nhân tài công nghệ với doanh nghiệp đa quốc gia.

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và PEOPLE CONNECTING

Kết nối và mở rộng thị trường tuyển dụng công nghệ tại Canada

  • Doanh nghiệp
  • 29/11/2023

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và TWENDEE

Cơ hội mới làm việc tại công ty TOP 5 nhà phát triển Blockchain hàng đầu tại Việt Nam.

  • Doanh nghiệp
  • 29/11/2023

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và UPTEMPO

Mở ra cơ hội mới cho nhân sự tài năng Việt làm việc và phát triển tại Hàn Quốc.

  • Doanh nghiệp
  • 29/11/2023