Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

[ FPT POLYTECHNIC - COLE.VN] Talk show : Automatuion - Chìa khóa cho Marketing 4.0 phát triển bền vững

Ngày 22/5, FPT Polytechnic Hà Nội hợp tác cùng Cole tổ chức Talkshow “Automation – Chìa khóa cho Marketing 4.0 đột phá bền vững”  


Doanh nghiệp

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và iKISOFT

Hợp tác tuyển dụng toàn diện và mở rộng cơ hội việc làm cho học viên tại Cole trong hệ sinh thái làm việc tại iKISOFT

Doanh nghiệp

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và DEVFAST

Hợp tác tuyển dụng học viên tham gia khóa học phân tích dữ liệu tại Cole được thực hành và làm việc tại Devfast

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và UPTEMPO

Uptempo Global hứa hẹn sẽ là môi trường làm việc chuyên nghiệp và mở rộng toàn cầu cho học viên đang tham gia học tập phân tích dữ liệu tại Cole. 

 • Doanh nghiệp
 • 05/05/2024

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và TWENDEE

Khai thác tiềm năng nhân sự công nghê tại thị trường Việt Nam thông qua hợp tác tuyển dụng giữa Cole và Twendee

 • Doanh nghiệp
 • 05/05/2024

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và PEOPLE CONNECTING

Đối tác doanh nghiệp People Connecting - cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin hiện đại có trụ sở tại Canada.

 • Doanh nghiệp
 • 28/03/2024

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và HATONET

Kết nối việc làm của Cole với  Hatonet - đơn vị kết nối tài năng Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, Mỹ, Hà Quốc và Nhật Bản

 • Doanh nghiệp
 • 28/03/2024

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và AGILETECH

Kết nối tuyển dụng doanh nghiệp AgileTech - công ty hành đầu chuyên về giải pháp phần mềm. 

 • Doanh nghiệp
 • 28/03/2024

Ký kết hợp tác giữa COLE.VN và TECHHUB

Ký kết hợp tác tuyển dụng giữa TechHub mở ra cơ hội việc làm cho học viên tại Cole.

 • Doanh nghiệp
 • 28/03/2024