Giới thiệu - Cole

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế

Cole.vn định hướng trở thành một trung tâm đào tạo công nghệ toàn cầu kết nối Chuyên gia - Học viên - Doanh nghiệp, góp phần thúc tiến mục tiêu Chuyển đổi số tại Việt Nam và giúp nền công nghệ Việt Nam ghi danh trên bản đồ công nghệ thế giới.


Thành tựu của Cole

3000+

Học viên đã đào tạo

200+

Tập đoàn hợp tác

50+

Chuyên gia đào tạo

30%

Thu nhập học viên tăng lên sau khi học

Đội ngũ điều hành và cố vấn

Bùi Quốc Huy

CEO

Trần Quang Hợp

CTO

ThS.Nguyễn Danh Tú

Cố vấn sư phạm

Hợp tác cùng Cole