Chính sách

Chính sách

QUY TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU RA SAU KHÓA HỌC

Đảm bảo học viên nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ việc cập nhật CV, liên hệ với nhà tuyển dụng, chuẩn bị cho phỏng vấn, và hỗ trợ sau phỏng vấn.

Chính sách

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản dịch vụ khi khách hàng truy cập và sử dụng website Cole.vn.
Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua Website. 

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Chính sách hoàn trả phí chi tiết trong từng trường hợp tham gia học tập và đào tạo tại Cole.vn

  • Chính sách
  • 25/12/2023