Sự kiện

Sự kiện

Weebinar: UPDATE MỚI NHẤT VỀ AI GENERATIVE

Cập nhật các kiến thức và công cụ mới nhất về AI Generative hiện nay để nhanh chóng nắm được tiềm năng phát triển và ứng dụng AI Generative trong công việc hiện tại.

Sự kiện

Học thử Python miễn phí : ỨNG DỤNG PYTHON TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Giúp người tham gia nắm vững các ứng dụng của Python trong công việc phân tích dữ liệu thực tế và cách kết hợp hiệu quả Python với các công cụ phân tích dữ liệu Excel, SQL, Power BI.

Sự kiện

Webinar: CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (QA) TRONG TRADING

Tìm hiểu phương pháp phân tích Định lượng dữ liệu chứng khoán (Quantitative Analysis & Quantitative Trading) cùng với Team AI Cafe

Bật mí Webinar mới: ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH PYTHON TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Tìm hiểu cơ hội và thách thức trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính khi ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python

  • Sự kiện
  • 22/03/2024

Mở khóa Webinar #3: CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BUSINESS ANALYST TRONG DOANH NGHIỆP LỚN, KHỐI CHÍNH PHỦ VÀ TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA

Chìa khóa để một Business Analyst tạo ra sự cộng tác và mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp chức lớn, tập đoàn và khối chính phủ

  • Sự kiện
  • 27/01/2024

Mở khóa Webinar #2: CƠ HỘI NGHỀ BUSINESS ANALYST TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2024

Tham gia ngay vào Webinar #2 với chủ đề hướng nghiệp Bussiness Analyst trong ngành tài chính - ngân hàng để tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp !

  • Sự kiện
  • 27/01/2024

Mở khóa Webinar #1: CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BUSINESS ANALYST TRONG CÔNG TY PRODUCT VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ

Tham gia vào một hành trình khám phá sự nghiệp Business Analyst thông qua Webinar #1 của chuỗi sự kiện năm 2024  với chủ đề "Cơ Hội Nghề Nghiệp Business Analyst trong Công Ty Product và Công Ty Công Nghệ."

  • Sự kiện
  • 27/01/2024

CHUỖI HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ BUSINESS ANALYST 2024: ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI MỚI

Chuỗi Hướng nghiệp nghề Business Analyst 2024 giúp update các cơ hội phát triển của nghề BA trong năm 2024 ở trong các lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp cụ thể. 

  • Sự kiện
  • 16/01/2024