Tổng quan về lộ trình

Mục tiêu chương trình:

1. Học viên nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về IT Business Analysis, tiếp xúc và thực hành các công việc thực tế của Business Analysis bao gồm:- Tổng quan về ITBA

- Hiểu yêu cầu doanh nghiệp (Business Analysis Domain Requeriments)

- Nắm được kỹ năng phân tích, mô hình trực quan hóa (Visual Modelling And Analytical Skills)

- Thay đổi hoặc cải tiến quy trình để tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho doanh nghiệp ( Process Change Or Improvement For A Bigger Value Add)

- Giải quyết các vấn đề và thắc mắc của tất cả các bên liên quan một cách thân thiện mà không có xung đột

- Giới thiệu các công việc chính của BA trong một dự án phát triển phần mềm

- Một số chướng ngại cần lưu ý khi BA tham gia vào mỗi dự án phát triển phần mềm

- Tổng quan về lập kế hoạch công việc

- Biết cách thức khảo sát và khơi gợi yêu cầu từ khách hàng 

- Biết cách lập kế hoạch và xây dựng mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

- Biết cách phân tích nghiệp vụ và sử dụng các công cụ phục vụ công việc của BA

- Phân tích tác động của bất kỳ thay đổi giải pháp nào do yêu cầu sửa lỗi hoặc thay đổi

- Kỹ năng làm việc nhóm dự án 

2. Sau khóa học, học viên làm được các công việc của một BA Fresher, Junior hay Midle tại doanh nghiệp: 

- Research, tìm hiểu insight của người dùng toàn cầu, từ đó đề xuất các phương án phát triển, cải tiến sản phẩm.

- Xây dựng user story, hoàn thiện các tài liệu đặc tả SRS, user case, Wireframe.

- Làm việc với team UI/UX để hoàn thành Mockup và Prototype cho sản phẩm.

- Làm việc với team Dev, Test để thực thi và nghiệm thu công việc theo từng Sprint.

- Lên kế hoạch A/B test và phân tích chỉ số từng bản update cùng team Data Analyst.

- Tham gia vào dự án với vai trò của BA từ khi khảo sát yêu cầu tới khi hoàn thành các công việc của BA trong dự án

- Theo dõi quá trình phát triển, chỉnh sửa tài liệu và đưa ra các quyết định kịp thời cho các thay đổi.

- Tiếp nhận yêu cầu từ PO, thu thập thông tin, phân tích và làm rõ các yêu cầu của sản phẩm.

Đối tượng phù hợp với khóa học:

- Sinh viên đang học hoặc mới tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học muốn theo đuổi công việc Business Analyst với mức lương hấp dẫn

- Các bạn đang làm trong ngành kinh tế, quản trị, nhân sự, tài chính,... muốn chuyển hướng làm BA

- Các bạn đang làm trong ngành IT/ có nền tảng về CNTT muốn thử sức với vị trí chuyên viên Phân Tích Nghiệp Vụ

- Các bạn đang làm nghề BA mong muốn hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức BA và nâng cao kỹ năng chuyên môn phục vụ cho công việc 

Phương pháp đào tạo:

  - PILE: Kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và đánh giá thường xuyên

   - Kết hợp giữa Cơ sở lý thuyết ngành  và kinh nghiệm  thực tiễn triển khai dự án (Giảng viên Đại học và chuyên gia tập đoàn tham gia giảng dạy, thực tập thực tế tại doanh nghiệp)

    - Học tập trực tuyến, dự án trực tiếp 

     - Onjob thực tiễn tại doanh nghiệp

     Lộ trình học

     Khóa học 1

     Khóa đào tạo Business Analyst thực chiến

     Buổi 1. Qui trình phát triển phần mềm

     Các giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm (Planning/Defining/Designing/Coding/ Testing/Deployment/Maintain

     Vai trò của các vị trí (PM/BA/Dev/QC) trong các giai đoạn phát triển phần mềm


     Buổi 2. Một số mô hình phát triển phần mềm

     Mô hình Waterfall/ Mô hình chữ V

     Agile/ Scrum

     Buổi 3. Business Analysis là gì?

     What is Business Analysis?

     Why we need to do Business Analysis?

     Competency of Business Analysis

     BA Career Roadmap

     Mô hình khái niệm cốt lõi của BA (Business Analysis Core Concept Model)

     Buổi 4. Khai thác yêu cầu là gì?

     Xác định nguồn yêu cầu (Stakeholder/ Document)

     Phân tích Stakeholder

     Định nghĩa Scope và cách để tránh Scope creep

     Buổi 5. Phương pháp lấy yêu cầu

     Phương pháp phỏng vấn 1-1/ phỏng vấn nhóm

     Phương pháp khảo sát/ quan sát

     Phương pháp Brainstorming

     Đọc và phân tích tài liệu

     Phân tích UI/ UX

     Buổi 6. Các bước thực hiện

     Phân tích mô hình BACCM

     Xác định cụ thể Need của Stakeholder

     Đưa ra giải pháp => User story

     Chuẩn bị list câu hỏi cần làm rõ

     Trình bày với khách hàng list câu hỏi để làm rõ

     Xác nhận và làm rõ nhu cầu

     Buổi 7. Cách đặt câu hỏi

     Các loại câu hỏi

     Nguyên tắc khi đặt câu hỏi

     Lưu ý khi đặt câu hỏi cho khách hàng

     Trình bày báo cáo khảo sát

     Buổi 8. User Story

     Epic Story/ User Story là gì?

     Các bước làm User Story

     User Story Map

     Ví dụ thực hành

     Buổi 9. Hướng dẫn thực hành User story mapping cho case study cụ thể

     WHAT - Xác định vấn đề cần xử lý của dự án/ sản phẩm

     WHO - Xác định ai sẽ tham gia vào luồng công việc, thực hiện những gì.

     WHY -  Tại sao lại thực hiện như vậy

     Buổi 10. Business Process

     Business Process là gì?

     Phương pháp mô tả Business Process

     Phương pháp vẽ Business Process

     Ví dụ thực hành

     Buổi 11. Hướng dẫn thực hành vẽ Business Process

     Vẽ Business Process cho case study cụ thể

     Buổi 12. Phân tích Logic

     Vì sao phải Phân tích Logic

     Phương pháp Phân tích Logic

     Buổi 13. Thực hành Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirement)

     Tổng quan -> User story -> Business process -> Phân tích Logic

     Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)

     Buổi 14. UX/ UI

     Khái niệm

     Cách phân tích UI/UX

     Thực hành vẽ UI/UX

     Buổi 15. Sơ đồ cấu trúc: Use case/ Activity Diagram/ Flow chart

     Ý nghĩa sơ đồ cấu trúc

     Cách xây dựng sơ đồ cấu trúc

     Ví dụ thực hành

     Buổi 16. Sơ đồ trạng thái: State Diagram

     Ý nghĩa sơ đồ trạng thái

     Cách xây dựng sơ đồ trạng thái

     Ví dụ thực hành

     Buổi 17. Thực hành vẽ State Diagram/ Use case/ Activity Diagram

     Vẽ State Diagram/ Use case/ Activity Diagram cho case study cụ thể

     Buổi 18. Sơ đồ tương tác: Sequence diagram

     Ý nghĩa sơ đồ tương tác

     Cách xây dựng sơ đồ tương tác

     Ví dụ thực hành

     Buổi 19. Thực hành vẽ Sequence diagram

     Vẽ Sequence diagram cho case study cụ thể

     Buổi 20. Database

     Ý nghĩa DB

     Cách xây dựng DB

     Buổi 21. Thực hành truy vấn dữ liệu bằng câu lệnh SQL

     Thực hành truy vấn dữ liệu bằng câu lệnh SQL

     Buổi 22. Đặc tả yêu cầu

     Mô tả và mục đích SRS

     Xây dựng SRS

     Ví dụ thực hành

     Buổi 23. Thực hành viết tài liệu Đặc tả yêu cầu

     Thực hành viết tài liệu đặc tả yêu cầu cho case study cụ thể

     Buổi 24. Đặc tả API

     Cách xác định số lượng API tối thiểu cần có trong hệ thống

     Thực hành viết tài liệu đặc tả API cho case study cụ thể

     Buổi 25. Hướng dẫn viết một số tài liệu khác

     Hướng dẫn viết 1 số tài liệu khác mà BA cần phải nắm được

     Buổi 26. Quản lý yêu cầu

     Kế hoạch quản lý yêu cầu

     Định nghĩa yêu cầu

     Truy vết yêu cầu

     Workflow & hoạt động

     Quản lý thay đổi

     Thống nhất yêu cầu từ những người tham gia dự án (kickoff or meeting)

     Buổi 27. Quản lý các thay đổi (Change Request) & ảnh hưởng

     Quản lý thay đổi và ảnh hưởng

     Ma trận truy vểt yêu cầu (RTM)/ Sample

     Quản lý thay đổi trong các mô hình dự án

     Làm thế nào để Good change management?

     Buổi 28. Tư duy phân tích

     Tư duy trực quan & khái niệm

     Sáng tạo & Cải tiến

     Giải quyết vấn đề

     Quyết định

     Tư duy hệ thống

     Buổi 29. Khả năng giao tiếp

     Kỹ năng truyền đạt

     Kỹ năng lắng nghề

     Khóa học 2

     Chương trình Thực tập Business Analyst tại doanh nghiệp

     Module 8 - Thực tập tại doanh nghiệp (Mentor 1:1) Hướng dẫn bởi PM hoặc các BA tại các doanh nghiệp

     Tổng hợp yêu cầu khách hàng (chốt yêu cầu tổng quan)

     Phối hợp cùng bộ phận nghiệp vụ dưa trên yêu cầu tổng quan để đánh giá các giải pháp bên B đưa ra

     Làm các tài liệu phục vụ thầu, nghiệm thu

     Tiếp cận hệ thống từ bên BA và tham gia vận hành hệ thống bên B khi đã triển khai xong

     Là đầu mối giữa bên nghiệp vụ và các bên (Bên B, Bên DEV...)

     Module 9 - Kỹ năng phỏng vấn, đồ án tốt nghiệp

     Buổi 30: Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn khi đi làm

     Buổi 31: Review  hướng dẫn viết CV, kỹ năng tìm kiếm,...

     Giảng viên

     Giảng viên Phạm Thị Xuân Lộc

     Giảng viên Chuyên gia Phan Hải Hằng

     Giảng viên Chuyên gia Nguyễn Thị Thu

     Dự án của học viên

     Cảm nhận của học viên

     Khóa học 1

     Khóa đào tạo Business Analyst thực chiến

     Khóa học 2

     Chương trình Thực tập Business Analyst tại doanh nghiệp