Tất cả khóa học

PowerPoint Nâng Cao

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Đấu thầu qua mạng

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Đấu thầu cơ bản

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Xử Lý Văn Bản Nâng Cao ( Word nâng cao)

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Cyber Security Advance For Expert

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Cyber Security For Leader

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Cyber Security For Technican (Basic)

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Mạng Internet và Ứng Dụng

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Combo tin học văn phòng cơ bản

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Powerpoint cơ bản

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Lộ trình nghề nghiệp

Khóa học Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

  • 11 tháng
  • 7 khóa học
  • Data Engineering in the Cloud
  • Comparison of AWS, Azure, and GCP
  • Strengths and weaknesses of AWS