Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Giảng viên 0 người

Học viên 18 người

Khóa học 43 khóa

Đánh giá 0 (0 đánh giá)

 Fedu là trường đào tạo trực tuyến các khóa học online theo 3 chủ đề chính là: Thiết kế đồ họa, lập trình web và tin học văn phòng. Vì là khóa học online nên học viên có thể học khóa học bất cứ nơi đâu bạn đều có thể kết nối trực tiếp khóa học chất lượng từ giảng viên quốc tế.

Fedu do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Chúng tôi mong muốn đem tri thức của mình phát triển rộng hơn trên toàn đất nước, mong muốn giúp tất cả học viên tiếp cận với những kiến thức + bài giảng chuẩn quốc tế để nâng tầm kỹ năng và họ có thể làm được việc

Học thiết kế đồ họa theo lộ trình từ cơ bản - nâng cao

Trường: Fedu
Online
5 (89 đánh giá)
1.899.000đ 2.599.000đ

Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính & Ứng dụng CNTT trong công việc

Trường: Fedu
Online
5 (2 đánh giá)
499.000đ 2.098.000đ

HỌC PHẦN 1 - KIẾN THỨC NỀN TẢNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường: Fedu
Online
5 (27 đánh giá)
399.000đ 800.000đ

09 - Học lập trình frontend từ cơ bản : Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Trường: Fedu
Online
5 (91 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 02 - KĨ THUẬT NÂNG CAO VỚI PHOTOSHOP

Trường: Fedu
Online
5 (95 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 03 - THIẾT KẾ MINH HỌA VỚI ILLUSTRATOR

Trường: Fedu
Online
5 (52 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

HỌC PHẦN 2 - 04 - KỸ THUẬT TẠP CHÍ VỚI DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (16 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 05 - CHỈNH SỬA ẢNH VỚI PHOTOSHOP VÀ LIGHTROOM

Trường: Fedu
Online
5 (36 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

HỌC PHẦN 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Trường: Fedu
Online
5 (19 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 03 - LÀM VIDEO QUẢNG CÁO "MÌ ĂN LIỀN" VỚI POWER POINT

Trường: Fedu
Online
5 (62 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

22 - Học tất tần tật về Javascrip từ đầu

Trường: Fedu
Online
5 (97 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 04 - THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC VỚI GOOGLE WEB DESIGNER

Trường: Fedu
Online
5 (98 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 02 - HỌC XỬ LÍ ÂM THANH VỚI ADOBE AUDITION CC

Trường: Fedu
Online
5 (49 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 03 - KĨ XẢO PHIM VỚI PREMIERE VÀ AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (26 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 02 - LÝ THUYẾT VỀ CHUẨN MATERIAL DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (96 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 03 - THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI UX VỚI PHOTOSHOP & XD

Trường: Fedu
Online
5 (38 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 04 - KỊCH BẢN TEST TRONG THIẾT KẾ UI UX

Trường: Fedu
Online
5 (90 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

108 - HỌC DIỄN HỌA 3D VỚI ADOBE DIMENSION CC

Trường: Fedu
Online
5 (56 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

111 - HỌC THIẾT KẾ WEB/APP VỚI ADOBE EXPERIENCE DESIGN 2019

Trường: Fedu
Online
5 (76 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

201 - DỰNG PHIM HOẠT HÌNH BẰNG PHOTOSHOP VÀ ADOBE AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (22 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 4 - 01 - AFTER EFFECT THỰC HÀNH

Trường: Fedu
Online
5 (66 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

17 - THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN HỌC TỪ A - Z

Trường: Fedu
Online
5 (63 đánh giá)
399.000đ 800.000đ

24 - THÀNH THẠO KỸ NĂNG VI TÍNH VĂN PHÒNG

Trường: Fedu
Online
5 (41 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

03 - Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao

Trường: Fedu
Online
5 (42 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

15 - Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

Trường: Fedu
Online
5 (23 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

11 - Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

Trường: Fedu
Online
5 (99 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRONG 3 NGÀY CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Trường: Fedu
Online
5 (41 đánh giá)
399.000đ 539.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG NOTE JS, MONGODB, MONGOOSE VÀ POSTGRESQL

Trường: Fedu
Online
5 (16 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
5 (72 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
5 (95 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
5 (69 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
5 (51 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
5 (32 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

21 - Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo "kiểu" SASS

Trường: Fedu
Online
5 (85 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Trường: Fedu
Online
5 (37 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

25 - Thiết kế hiệu ứng bằng JavaScript và Illustrator

Trường: Fedu
Online
5 (55 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

30 - HTML CSS cơ bản

Trường: Fedu
Online
5 (86 đánh giá)
399.000đ 599.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1