Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội

Giảng viên 0 người

Học viên 0 người

Khóa học 10 khóa

Đánh giá 0 (0 đánh giá)

Cyber Security For Technican (Basic)

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (58 đánh giá)
14.900.000đ 30.000.000đ

Cyber Security For Leader

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (17 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ

Cyber Security Advance For Expert

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (31 đánh giá)
22.400.000đ 45.000.000đ

Khóa học chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (59 đánh giá)
18.900.000đ 35.000.000đ

Trường hè về các kiến thức Data Science and Artificial Intelligence

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (54 đánh giá)
20.000.000đ 40.000.000đ

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CNTT CHO LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ DN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (37 đánh giá)
22.490.000đ 35.000.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (77 đánh giá)
15.000.000đ 20.000.000đ

Khóa học nền tảng CNTT - ĐHBKHN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (96 đánh giá)
3.990.000đ 3.990.000đ

Khóa học AI/ Machine Learning/ Deep Learning Foundation

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Online
Offline
5 (41 đánh giá)
5.690.000đ 3.990.000đ

Khóa học Phân tích dữ liệu định lượng với ngôn ngữ lập trình R

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (17 đánh giá)
4.990.000đ 8.000.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1