Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

THUÊ GIA SƯ

Xin chào, bạn chỉ cần đăng yêu cầu học, các gia sư sẽ thỏa thuận lại bạn với mức học phí phù hợp và số buổi, lịch học để bạn lựa chọn. Nếu bạn cần tư vấn, xin vui lòng gọi điện tới chúng tôi: 0869810635

Gia sư: Nguyễn Đức Việt

Chức danh: Giảng viên lập trình Front-end

Kỹ năng: html,css,bootstrap,php,photoshop,illustrator,muse,xd,wordpress

Chi tiết yêu cầu

Gói dịch vụ thỏa thuận

Trả tiền theo giờ
Trả tiền theo buổi

Mức phí gia sư: 250,000đ/h

Online
Offline

Mô tả chi tiết công việc yêu cầu

Thông tin cá nhân

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng điền thông tin dưới đây để tạo tài khoản