Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trường/ Trung tâm:

Giới thiệu

Ngữ pháp tiếng Anh từ căn bản đến chuyên sâu Khóa học trải dài với 22 Chuyên đề ngữ pháp đầy đủ cho mọi kỳ thi Tốt nghiệp THCS, THPT, thi ĐH, CĐ, IELTS, TOEIC, Công chức-Viên chức ... 500 câu trắc nghiệm phát âm 500 câu trắc nghiệm trọng âm 500 câu trắc nghiệm giới từ 400 câu trắc nghiệm Sự hoà hợp giữa [...]

Giáo trình

26 chương

Chương 1: Phát Âm - Pronunciation 2 bài học
 • Bài 1: Cách nhận diện 44 âm trong tiếng Anh
 • Bài 2: Lý thuyết bài tập Phát âm
 • Chương 10P6: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P7: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P8: Thì tương lai đơn (Future Simple) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P9: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P10: Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 12-1: Mệnh đề quan hệ P1 - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 12-2: Trạng từ quan hệ P2 - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 13: Câu điều kiện - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 14: Câu điều ước - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 15: Câu bị động - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 16: Câu gián tiếp - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P5: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P4: Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 2: 15 Quy tắc nhấn Trọng âm (Word Stress) siêu chi tiết - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 3: Danh Từ (Nouns) P1 - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 4: Đại Từ (Pronouns) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 4: Chữa bài tập Đại Từ P2 - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 5: Chữa bài tập Mạo Từ P2 - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 6: Chữa bài tập Từ chỉ số lượng - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 7: Tính từ (Adjectives) và Trạng từ (Adverbs)- NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 7: So sánh của Tính từ và Trạng từ - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 8: Giới từ (Preposition) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 9: Liên từ (Conjunction) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P1: Thì hiện tại đơn (Present Simple) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P2: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 10P3: Thì quá khứ đơn (Past Simple) - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 • Chương 17: Câu hỏi đuôi - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Thông tin

 • Link tải ứng dụng
 • Tiện ích, cơ sở vật chất

 • Trình độ

  Sơ cấp

 • Bằng cấp, chứng chỉ

  None

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Anh

 • Hướng dẫn sử dụng lớp học

Đánh giá và bình luận

( 690 đánh giá)

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Học phí

Miễn phí

Đăng ký học ngay

20013 học viên đã đăng ký học

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên

Khóa học liên quan

Xem thêm