Lợi ích của học viên

Sau khi hoàn thành xong khóa học, bạn có thể:

- Lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ Python. Biết gọi API, biết tạo API để làm webhook. Biết deploy ứng dụng Python lên các nền tảng cloud miễn phí. Là cơ sở để tiếp tục học lập trình nâng cao

- Biết sử dụng Chat GPT, Mid Journey, Stable Diffusion...và các công cụ AI tiên tiến khác để tự động hóa các công việc liên quan tới sáng tạo nội dung văn bản, nội dung hình ảnh, tìm kiếm thông tin...

- Biết sử dụng các công cụ no-code database (Airtable, Bitable...) để tự động hóa việc thu thập dữ liệu, dán nhãn dữ liệu, phân tích dữ liệu, xây dựng dashboard...nhằm áp dụng và nâng cao tư duy phân tích dữ liệu trong công việc

- Hiểu tư duy thiết kế luồng tự động hóa, biết sử dụng các công cụ tự động hóa doanh nghiệp & tạo các luồng tự động hóa với Lark Bot, Viber Bot, Telegram Bot nhằm tự động hóa các quy trình marketing, chăm sóc khách hàng, quản trị doanh nghiệp

- Biết sử dụng công cụ tự động hóa trình duyệt để thu thập dữ liệu và tạo bot tương tác tự động trên Facebook, Tiktok, Zalo...

- Biết sử dụng các công cụ no-code, low-code để tạo website và mobile app nhanh chóng

- Nâng cao hiểu biết chung về xu hướng no-code, low-code, automation và có tầm nhìn chuẩn bị cho tương lai

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Chuyên gia Lưu Tuấn Anh

Thông tin lộ trình học

- Các khái niệm liên quan tới ChatGPT

- Cách sử dụng ChatGPT tại Việt Nam

- Ứng dụng ChatGPT trong nâng cao năng suất tư duy & tự động hóa công việc

- Một số công cụ nocode khác để tăng năng suất cá nhân

- Một số kĩ thuật viết prompt ChatGPT nâng cao

- Sử dụng Plugins trong ChatGPT

- Call ChatGPT API & Cách lấy OpenAI Token

- Sử dụng ChatGPT trong Google Sheet

- Sử dụng ChatGPT trong Lark Base

- Viết ứng dụng có sử dụng ChatGPT với Code Interpreter

- Setup Bitable như CRM

- Đổ dữ liệu về Bitable từ Wordpress, Haravan, Shopify

- Setup automation gửi tin chăm sóc khách hàng tới nhóm sale

- Zapier

- Tích hợp Chatbot

- Tích hợp Callbot

- Tích hợp thanh toán tự động

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

6.360.000đ

6.360.000đ

Tiết kiệm 0%

  • Học lại miễn phí