Lợi ích của học viên

Mục tiêu khóa học

  1. Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Deep Learning và các mô hình Deep Learning ứng dụng cho NLP. Tìm hiểu các ứng dụng thực tiễn của NLP hiện nay và hiểu được giá trị của NLP mang lại đối với sự phát triển của xu hướng công nghệ  trong tương lai
  2. Khám phá và nghiên cứu nguyên lý hoạt động sâu bên trong của các mô hình Deep Learning từ đó hiểu được cách ứng dụng Deep Learning vào các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và cho tiếng việt nói riêng trên bộ dữ liệu thực tế
  3. Làm quen và thành thạo các công cụ xử lý dữ liệu dạng text và framework Pytorch (Python) để giải quyết các tác vụ của 1 bài toán NLP 
  4. Ứng dụng được các mô hình state-of-art của Deep Learning hiện nay cho NLP như Word2vec, Glove, Transformers, BERT, GPT, T5, FastText, ELMo, ... cho các bài toán xử lý ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
  5. Nắm được quy trình xây dựng một sản phẩm NLP đầy đủ các bước từ tiền xử lý dữ liệu, gán nhãn, mô hình hóa dữ liệu, huấn luyện, diễn giải và tinh chỉnh kết quả mô hình, ...
  6. Tự xây dựng một số sản phẩm NLP đang là xu hướng công nghệ hiện nay như chatbot, dịch máy, hệ thống hỏi đáp, tóm tắt văn bản, tạo văn bản mới, xác định ý định người dùng qua các đánh giá, ...

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Chuyên gia Nguyễn Xuân Nhật

Leader AI tại FPT Software

Nguyễn Văn Toàn

Chuyên gia Bùi Anh Tuấn

AI Engineer, tại trung tâm CNTT - Ngân hàng Bảo Việt

Thông tin lộ trình học

1.1. Giới thiệu khóa học

1.2. NLP là gì?

1.3. Lịch sử NLP

1.4. Giới thiệu các cách biểu diễn vector trong quá khứ

1.5. Word2vec

1.6. Xây dựng Word2vec tiếng việt

2.1. giới thiệu Negative Sampling

2.2. giới thiệu Co-occurrence matrix

2.3  giới thiệu Glove

3.1. Name Entity Recognition

3.2. Matrix Calculus

4.1. Two views of linguistic structure: Context-free grammar and Dependency grammar

4.2. Dependencies Treebanks

4.3 Dependency Parsing Methods

4.4 Neural Dependency Parsing

5.1. Tree + NN 

5.2. Multiple W + Tree + RNN

5.3. Matrix-Vector + Tree + RNN

5.4 Tensor + Tree + RNN

6.1. Language Modeling

6.2. Recurrent Neural Networks

7.1. Vanishing Gradients

7.2. Long Short-Term Memory

7.3. Bidirectionality and Multi-Layer RNNs

8.1. Pre-Neural Machine Translation

8.2. Neural Machine Translation

8.3 NMT with Attention

9.1. Limitations of RNNs

9.2. Transformers

9.3. Transformers Limitations

10.1. Pretraining

10.2. Pretraining - decoders

10.3. Pretraining - encoders

10.4. Pretraining - encoder-decoder

10.5. Very large models and in-context learning

10.6. Finetuning

11.1. Pure character level model

11.2. Hybrid model

11.3.  Subword-based models

11.4.  FastText

11.5. ELMo

12.1. Giới thiệu Natural Language Generation

12.2. Text Summarization

12.3.  Evaluation 

13.1. Giới thiệu Question-Answering

13.2. Giới thiệu Reading Comprehension

13.3. Open-domain (textual) question-answering

14.1. Analyze by input

14.2. Analyze by output

14.3. Analyze by noise

14.4. Analyze by looking at inside the network

15.1. Motivation

15.2. Knowledge Integration Techniques

15.3. Evaluating knowledge in LMs

16.1. Intent Detection

16.2. Text Summarization

17.1. Evolution of NLP (or AI in general)

17.2. Main limitations

17.3. Multitask Learning

18.1. Meta Learning

18.2 Meta Learning Approaches

19.1.Workshop 1

19.2. Workshop 2

20.1.1 Final project

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

6.490.000đ

8.000.000đ

Tiết kiệm 19%

  • Hoàn tiền sau buổi học đầu tiên nếu không hài lòng
  • Học lại miễn phí