Lợi ích của học viên

Giúp học viên bắt đầu từ con số 0 đến nắm vững Python và ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu tất cả các loại dữ liệu để trả lời cho các bài toán Business và tạo nền tảng để học nâng cao về Trí tuệ nhân tạo.

- Thành thạo Python hoạt để xử lý và phân tích dữ liệu: Phân tích giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value), Dự đoán kinh doanh, Rủi ro trong ngân hàng, tài chính, đo lường rủi ro tín dụng, ... 
- Dùng Python để trực quan hóa dữ liệu bằng 7 loại biểu đồ và làm quy trình khai phá dữ liệu (EDA) đưa ra các mô hình chiến lược dựa trên dữ liệu
- Làm quen và sử dụng 3 thư viện hỗ trợ của Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn) để dùng làm báo tự động dễ dàng chỉ với vài dòng code
- Hướng dẫn thu thập dữ liệu tự động từ Website bất kỳ đổ về Excel để phân tích bằng thư viện Selenium của Python
- Làm quen một số mô hình Machine Learning cơ bản phục vụ cho bài toán dự đoán dữ liệu

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Tiến sĩ. Trịnh Tuấn Đạt

Tiến sỹ khoa học máy tính ở Trường ĐH công nghệ Viên, Áo.

Thông tin lộ trình học

Giới thiệu về chương trình học

Mục tiêu đạt được của khóa học

Nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình

Python & ứng dụng Python trong thực tế

Ví dụ về chương trình python crawl dữ liệu tỷ giá hối đoái từ trang chủ Vietcombank

Trao đổi, thảo luận

Cấu trúc chương trình Python 

Biến và các kiểu dữ liệu

Áp dụng các kiểu dữ liệu nào trong thực tế?

Thực hành biến và kiểu dữ liệu trên bộ dữ liệu tỷ giá hối đoái

Bài tập về nhà

Mở đầu

Các phép toán

Biểu thức điều kiện và vòng lặp

Thực hành tìm kiếm và cập nhật tỷ giá

Bài tập về nhà

Cách thức hoạt động của hàm

Gọi hàm trong python

Biến cục bộ và biến toàn cục

Hàm lambda

Thực hành: Áp dụng hàm trong bài toán thanh toán quốc tế

Bài tập về nhà

Lớp và đối tượng

Phương thức

Package và import

Thực hành: lớp và đối tượng 

Bài tập về nhà

Các định dạng tệp vào ra thông dụng trong python

Excel và csv

Đọc file trên Local, Google Drive

Đọc dữ liệu các bảng trong file

Thực hành: đọc, ghi và xử lý file excel bài toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bài tập về nhà

Ghi dữ liệu và lưu trên Local, Google Drive

Tạo format khi ghi dữ liệu

Thêm chart vào file Excel

Thực hành: đọc, ghi và xử lý file excel bài toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bài tập về nhà

Giới thiệu về Web, HTML

Các công cụ thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu với Selenium

Thực hành bài toán phân tích tỷ giá và xuất ra báo cáo

Tầm quan trọng của dữ liệu và phân tích dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Xử lý dữ liệu với thư viện pandas

Kiểu dữ liệu và thao tác trong Pandas

Đọc/ghi tệp dữ liệu

Làm việc với DataFrame

Chèn, xóa, sửa dòng và cột trong DataFrame

Sắp xếp dữ liệu trong DataFrame

Xử lý dữ liệu thiếu

Làm việc với text

Đối tượng Groupby

Ghép nối các DataFrame

Hợp nhất dữ liệu (Merge)

Pivot Table

Thực hành xử lý dữ liệu bằng pandas

Trực quan hóa dữ liệu

Một số dạng biểu đồ thường gặp

Một số thư viện thông dụng

Thực hành cài đặt các thư viện và trực quan hóa một số nội dung

Import thư viện

Các biểu đồ cơ bản

Ví dụ minh họa

Thực hành thư viện Matplotlib trên dữ liệu tỷ giá hối đoái

Lợi ích của Seaborn

Biểu đồ trong Seaborn

Ví dụ minh họa

Thực hành thư viện Seaborn trên dữ liệu tỷ giá hối đoái

Vấn đề Anomaly/Outlier

Phương pháp xử lý

Ví dụ minh họa

Thực hành xử lý Anomaly/Outlier trên dữ liệu tỷ giá hối đoái

EDA là gì

Mục đích và lịch sử của EDA

Một số biểu đồ trong EDA

Phân tích khám phá dữ liệu – EDA

Các hàm và phương thức hay dùng trong EDA

Ví dụ

Thực hành EDA trên dữ liệu tỷ giá hối đoái

Học máy và phân tích dữ liệu

Thuật toán học máy

Thư viện học máy

Thực hành: phân cụm tỷ giá bằng K-means và KNN

Tổng kết

Trao đổi thảo luận

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

7.500.000đ

7.500.000đ

Tiết kiệm 0%

  • Học lại miễn phí