Lợi ích của học viên

  Hiểu và sử dụng các dịch vụ Cloud phổ biến như AWS, Azure, và Google Cloud để xây dựng Data Warehouse trên môi trường đám mây tùy vào các nhu cầu của doanh nghiệp.       

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Thông tin lộ trình học

- Overview

- AWS console

- IAM

- Các dịch vụ dữ liệu của AWS

- Các loại cơ sở dữ liệu được RDS hỗ trợ

- Cách tạo RDS và kết nối tới database

- Giám sát trạng thái hoạt động của server

- Backup dữ liệu định kỳ

- Bài tập thực hành

- Cách tạo bucket, upload, download file lên S3

- Sử dụng công cụ aws-cli để upload/download file

- Sử dụng athena để truy vấn dữ liệu trên S3

- Bài tập thực hành

- Cách tạo và kết nối database

- Một số cú pháp truy vấn cơ bản

- Backup định kỳ

- Bài tập thực hành

- Giới thiệu về AWS Glue

- Data Catalogue

- Crawler

- Visual ETL

- Bài tập thực hành

- Các phép biến đổi dữ liệu thông dụng

- Chạy job theo định kỳ

- Sử dụng workflow

- Bài tập thực hành

Giới thiệu Google Cloud, Azure với các dịch vụ dữ liệu tương tự như của AWS

Xây dựng data pipeline để khai thác dữ liệu bán hàng trên Shopee 

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

6.000.000đ

8.000.000đ

Tiết kiệm 25%

  • Học lại miễn phí