Lợi ích của học viên

- Nắm vững các luồng nghiệp vụ chính trong lĩnh vực ngân hàng/ Tài chính

- Nâng cao kiến thức về phân tích nghiệp vụ phần mềm

- Có được định hướng rõ ràng về việc phát triển nghề nghiệp của chính mình.

- Có được một nền tảng kiến thức vững chắc về phân tích nghiệp vụ phần mềm lĩnh vực Ngân hàng/ Tài chính

- Bắt tay thực hiện một dự án thực tế như một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Phạm Thị Xuân Lộc

Senior BA tại Khối công nghệ – Ngân hàng MSB

Thông tin lộ trình học

1.1. Tổng quan về ngành Ngân hàng/ Tài chính. Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản

1.2. Giới thiệu các Sản phẩm/ Dịch vụ chính

1.3. Giới thiệu tổng quan về các luồng nghiệp vụ tài chính, phi tài chính và các luồng nghiệp vụ vận hành

2.1.Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm và quy trình làm việc tại các dự án chuyển đổi số nghành Ngân hàng/ Tài chính 

2.1 Giới thiệu Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cơ bản: 

- Loan 

- Card

3.1. Nghiệp vụ về các hoạt động nội bộ ngân hàng: hành chánh, nhân sự, quản trị

3.2. Nghiệp vụ quản lý rủi ro,  marketing – PR

3.3. Nghiệp vụ thanh toán

- thanh toán nội địa

- thanh toán quốc tế

- chuyển tiền

4.1 Nghiệp vụ xây dựng Ngân hàng số (Digital banking)

4.2 Nghiệp vụ xây dựng Ngân hàng lõi (Core banking)

5.1. Các luồng nghiệp vụ vận hành tập trung trên BPM

5.1. Thực hiện bóc tách các Epic/User story dựa trên các luồng nghiệp vụ

5.2. Vẽ và Mô tả Business cho luồng nghiệp vụ chi tiết

5.3. Phân tích logic

5.4. Phân tích yêu cầu chức năng

5.5. Mockup

4.1. Viết tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết - SRS

5.1. Giới thiệu cơ bản về API

5.2. Xây dựng tài liệu đặc tả API

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

3.500.000đ

5.000.000đ

Tiết kiệm 30%

  • Học lại miễn phí