Cole - Giải pháp ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số cho nhân sự và doanh nghiệp

Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Quy chế hoạt động

CÔNG TY TNHH EDTECH COLE

——————

Số: 69/QCHĐ-EC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLE.VN

I.                NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch điện tử  COLE.VN do Công Ty Tnhh Edtech Cole  (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành Viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được COLE.VN chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử COLE.VN và các bên liên quan cung cấp.

Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử COLE.VN (“Quy Chế”) này áp dụng cho các Thành Viên đăng ký sử dụng, tạo lập thông tin được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử COLE.VN.

Giảng viên, học viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử COLE.VN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán khóa học thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Hoạt động mua bán khóa học qua Sàn giao dịch thương mại điện tử COLE.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Tất cả các nội dung trong Quy Chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT COLE.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II.             QUY ĐỊNH CHUNG

1.               Định nghĩa

1.1.          Công Ty: là Công Ty Tnhh Edtech Cole, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109007268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 29/11/2019.

1.2.          Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT COLE.VN do Công Ty Tnhh Edtech Cole  phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: COLE.VN (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT COLE.VN”).

1.3.          Dịch vụ: là các dịch vụ do Công Ty cung cấp trên Sàn Giao Dịch theo Quy Chế này và các thỏa thuận tương ứng giữa Công Ty và nhà cung cấp.

1.4.          Nhà cung cấp (Nhà Cung Cấp, Đối Tác): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của COLE.VN.

1.5.          Người mua: là học viên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về khóa học được đăng trên COLE.VN. Học viên có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

1.6.          Quy Chế: là Quy chế hoạt động Sàn Giao Dịch COLE.VN cùng các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) được Công Ty ban hành tùy từng thời điểm.

1.7.          Sàn Giao Dịch: là website thương mại điện tử COLE.VN do Công Ty thiết lập và vận hành nhằm cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán khóa học, dịch vụ trên đó.  

1.8.          Thành Viên: là các thương nhân, tổ chức, cá nhân được Công Ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch do Công Ty cung cấp theo các chính sách, quy định, quy trình, thỏa thuận, hợp đồng được Công Ty ban hành hoặc ký kết với Thành Viên.

2.               Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào Sàn Giao Dịch phải tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

III.           QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1.               Quy trình dành cho Người Mua

Học viên tạo tài khoản/đăng nhập khi mua khóa đọc trên Sàn Giao Dịch để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ Công ty.

Bước 1: Tìm kiếm khóa học bằng công cụ tìm kiếm hoặc vào danh mục khóa học

 

 

Bước 2: Kiểm tra thông tin khóa học và click “Đăng ký tham gia” hoặc “thêm vào giỏ

 

 

 Bước 3: Chọn “Giỏ hàng” để tiến hành đặt hàng và thanh toán

 

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán, và hoàn thành đơn hàng

 

2.               Quy trình dành cho Nhà cung cấp

2.1.          Quy trình mở gian hàng

Nhà cung cấp phải có một tài khoản để có thể mở gian hàng trên Sàn Giao Dịch. Nếu chưa có tài khoản thì Nhà cung cấp vui lòng đăng ký tài khoản theo hướng dẫn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bấm chọn "Đăng ký đối tác”.

 

 

 

 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và tiến hành đăng thông tin khóa học 

 

Bước 3: Chọn “xác nhận” để gửi yêu cầu cập nhật thông tin khóa học mới

Bước 4: Được phép bán khóa học sau khi tin được duyệt

2.2.          Quy trình đăng tải thông tin khóa học lên website

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản(MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ theo quy định.  Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.   

Bước 1: Nhà cung cấp đăng nhập tài khoản được cấp trên website;

Bước 2: Nhà cung cấp chọn “Thêm khóa học” đề tiến hành đăng khóa học và làm theo hướng dẫn;

 

Bước 4: Điền thông tin mô tả chi tiết khóa học theo mẫu

 

Bước 5: Nhà cung cấp hoàn tất việc đăng bán khóa học bằng cách chọn “xác nhận;

Bộ phận duyệt tin của COLE sẽ duyệt tin đăng của bạn và cho hiển thị lên Sàn giao dịch nếu hợp lệ.

Nếu nội dung đăng hợp lệ (không vi phạm các quy định của duyệt tin của Sàn Giao Dịch), tin đăng sẽ được kích hoạt đồng thời ban quản trị sẽ thông báo đến người đăng tin bằng email việc tin đăng được kích hoạt.   

3.               Quy trình xác nhận/hủy khóa học

Đối với dịch vụ học trực tuyến

-                  Sau khi học viên đăng ký khóa học, sẽ thực hiện học trực tuyến trên website

Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

-                  Sau khi Khách hàng hoàn tất đặt hàng, cole.vn liên hệ Khách hàng xác nhận thông tin đăng ký khóa học và cách thức giao nhận. Khách hàng xác nhận hoặc hủy xác nhận khóa học sau khi cole.vn liên hệ. Khi Khách hàng đã xác nhận khóa học, bất kỳ sự thay đổi hay hoàn hủy nào sau đó đều phải được sự đồng ý của cole.vn. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí áp dụng cho việc thay đổi hay hoàn hủy này (nếu có) theo quy định của cole.vn. 

4.               Quy trình đổi trả  và hoàn tiền

cole.vn không phải là nhà cung cấp khóa học, dịch vụ nên việc đổi trả khóa học, dịch vụ sẽ được thực hiện theo chính sách của từng nhà cung cấp.

cole.vn yêu cầu nhà cung cấp khi đăng tin bài rao bán khóa học phải đưa đầy đủ thông tin đổi trả hàng.

cole.vn khuyến cáo người mua phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho người mua tìm hiều về việc đổi trả như thế nào trước khi giao dịch.

cole.vn sẽ hỗ trợ người mua trong khả năng cho phép trong việc đổi trả khóa học.

5.               Quy trình bảo hành khóa học

Khi tiến hành giao dịch người mua cần trao đổi về chính sách bảo hành khóa học của nhà cung cấp (nếu có). Đồng thời yêu cầu nhà cung cấp cung cấp giấy bảo hành khóa học (nếu có) hoặc có thể đưa vào điều khoản hợp đồng khi 2 bên kí kết giao dịch.

Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành khóa học dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành khóa học hoặc hợp đồng thương mại.

Người mua luôn giữ giấy bảo hành, hợp đồng thương mại và có quyền đến tận nơi cung cấp khóa học để bảo hành hoặc yêu cầu bên bán đến tận nơi kiểm định và tiến hành bảo hành.

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện nhà cung cấp trong trường hợp nhà cung cấp từ chối bảo hành khóa học khi đang còn trong thời hạn bảo hành ghi trên giấy bảo hành, hợp đồng thương mại.

cole.vn khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với khóa học dự định mua. cole.vn sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ khóa học nào. cole.vn chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để khóa học của người mua được bảo hành theo chế độ của nhà cung cấp.

6.               Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Sàn Giao Dịch và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người Mua liên quan đến giao dịch tại website Cole.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, COLE đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Thành Viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn Giao Dịch và thực hiện theo các bước sau:

(i)    Bước 1: Người Mua khiếu nại về khóa học của Nhà cung cấp qua email: Huybq@cole.vn  

(ii)            Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Người Mua của Sàn Giao Dịch sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Sàn Giao Dịch sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua để giải quyết tranh chấp đó.

(iii)          Bước 3: Sàn Giao Dịch yêu cầu Người Mua và Nhà cung cấp phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, khóa học.

(iv)           Bước 4: Sàn Giao Dịch làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu một trong hai bên có yêu cầu.

(v)             Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người Mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Người Mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: 

CÔNG TY TNHH EDTECH COLE

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Tech Garden Co-working Space - Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0947425015

Email: Huybq@cole.vn  

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty nhận được phản ánh từ phía người dùng.

Sàn Giao Dịch tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Thành Viên bán khóa học, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến khóa học, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị nghiêm cấm và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà cung cấp, Người Mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà cung cấp hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Người Mua. Đối với Sàn Giao Dịch sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua và Nhà cung cấp nếu được Người Mua hoặc Nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Nhà cung cấp, Người Mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sàn Giao Dịch. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp, Sàn Giao Dịch sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn Giao Dịch sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về khóa học, dịch vụ của Nhà cung cấp đó trên Sàn Giao Dịch đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho Người Mua thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Người Mua.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người Mua, Nhà cung cấp, thì một trong 2 bên Người Mua và Nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Người Mua.

IV.           QUY TRÌNH THANH TOÁN

1.               Quy trình thanh toán giữa Người Mua và Nhà cung cấp  

Người Mua được quyền lựa chọn một trong các phương thức thanh toán như sau:

(a)             Thanh toán bằng tiền mặt

(b)             Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

2.               Quy trình thanh toán giữa Nhà cung cấp và Công Ty

Các khoản phí dịch vụ sử dụng Sàn Giao Dịch mà Nhà cung cấp có nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty theo hợp đồng tương ứng ký kết với Công Ty sẽ được Nhà cung cấp thanh toán cho Công Ty theo quy trình như sau:

-                  Hàng tháng Công Ty và Nhà cung cấp sẽ thực hiện việc đối chiếu phí dịch vụ của tháng trước đó. Việc đối chiếu này sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp sau của tháng tính phí dịch vụ.

-                  Phí dịch vụ sau khi được Nhà cung cấp và Công Ty đối chiếu và xác nhận sẽ được Nhà cung cấp thanh toán cho Công Ty trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày các bên hoàn tất việc đối chiếu và Nhà cung cấp nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ do Công Ty phát hành theo quy định pháp luật.

-                  Việc thanh toán phí dịch vụ sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của Công Ty theo chi tiết tài khoản do Công Ty thông báo cho Nhà cung cấp.

V.              ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban Quản Trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Nhà cung cấp đăng khóa học trên Sàn Giao Dịch. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán khóa học.

Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Sàn Giao Dịch không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp và không sử dụng dịch vụ giao nhận của Sàn Giao Dịch thì Người Mua phản cân nhắc cẩn việc giao tiền trước cho Nhà cung cấp. Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI.           CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT cole.vn bao gồm:

-        Ở mục đăng ký học viên Cole.vn thu thập các thông tin sau:

Tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập.

-        Ở mục trang cá nhân của tài khoản:

Thành viên sau khi có tài khoản, để vào thay đổi/cập nhật thông tin, chọn “thông tin tài khoản”

Ở mục “Quản lý hồ sơ” cole.vn thu thập các thông tin sau:

§  Đối với học viên: Tên, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ, email;

§  Đối với giảng viên/trường học: Tên, email, địa chỉ, mã số thuế cá nhân/doanh nghiệp, ngày cấp nơi cấp đăng ký kinh doanh đối với doanh nhiệp/trường học, mật khẩu

-        Ở mục đăng nhập cole.vn thu thập các thông tin sau:

Tên, hình ảnh đại diện, email (khi đăng nhập bằng facebook hoặc google).

Đây là các thông tin mà cole.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để cole.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT cole.vn về hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT cole.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-        Cung cấp dịch vụ đến các thành viên;

-        Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT cole.vn;

-        Ngăn ngừa các hoạt động nhằm phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

-        Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

-        Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ đến giao dịch tại cole.vn.

-      Trong những trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT cole.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ có quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không có ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của cole.vn.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

- Ban Quản Trị cole.vn

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật)

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên (nếu có)

Giảng viên/ trường học không được tiếp cận thông tin của học viên (bao gồm số điện thoại, mail, mất khẩu tài khoản)

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH EDTECH COLE  

Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Tech Garden Co-working Space - Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: Huybq@cole.vn 

Số điện thoại: 0947425015

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu cole.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử cole.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, cole.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: Huybq@cole.vn 

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

-             Thông tin cá nhân của thành viên trên cole.vn được cole.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của cole.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-             Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của thành viên.

-             Trong trường hợp máy chủ lưu giữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, cole.vn sẽ có thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử ý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-             Ban quản lý cole.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,...,và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý cole.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  1. Cơ chế tiếp nhận khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thành viên có thể gửi khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp đến thương nhân bằng hình thức gửi thông tin đến địa chỉ công ty hoặc qua email: Huybq@cole.vn 

Bộ phận chăm sóc khách hàng của cole.vn sẽ hỗ trợ thành viên gửi thông tin khiếu nại có liên quan đến thương nhân bằng các phương thức nhanh nhất.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày..

VII.         QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU       

1.               Quy định về kiểm soát chất lượng khóa học đăng bán trên Sàn Giao Dịch

Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch Cole.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành Viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch Cole.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch Cole.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành Viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch Cole.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch Cole.vn trong bản Quy Chế này.

Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch Cole.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành Viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch Cole.vn.

2.               Quy định về các thông tin bị nghiêm cấm đăng tải trên Sàn Giao Dịch 

3.1.          Các thông tin quảng cáo, giới thiệu khóa học, dịch vụ sau đây bị cấm đăng tải trên Sàn Giao Dịch:

(i)              Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(ii)            Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

(iii)          Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(iv)           Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

(v)             Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

(vi)           Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

(vii)         Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp khóa học, khóa học, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh khóa học, khóa học, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của khóa học, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

(viii)       Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng khóa học, khóa học, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng khóa học, khóa học, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

(ix)           Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

(x)             Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(xi)           Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

(xii)         Quảng cáo những khóa học quy định tại mục 2.1 phần này.

(xiii)       Các quảng cáo khác bị cấm theo quy định pháp luật.

3.2.          Các thông tin sau đây bị nghiêm cấm đăng tải hoặc sử dụng trên Sàn Giao Dịch:

(i)              Ngôn ngữ, hình ảnh dung tục, giật gân, kích động, các thông tin xâm phạm đời tư cá nhân, v.v…

(ii)            Các thông tin xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách của Công ty áp dụng cho Sàn Giao Dịch.

(iii)          Sử dụng trái phép tài khoản, bài đăng và giao dịch của người khác. 

(iv)           Đăng các nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc hoặc gian lận.

(v)             Gửi thư rác các loại. 

(vi)           Dùng virus, phần mềm độc hại, ... gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn Giao Dịch hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng.  

(vii)         Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu. 

(viii)       Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

Ngoài ra, quy định về bài giảng, ngôn ngữ phải đảm bảo chất lượng bài giảng, hobài giảng không chèn, chứa nội dung quảng cáo bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào khác.

3.               Cơ chế kiểm soát thông tin trên Sàn Giao Dịch 

Nhà cung cấp gửi thông tin về công ty, cá nhân muốn mở gian hàng trên Cole.vn. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Nhà cung cấp mới có thể đăng bán các khóa học của mình.

Sàn Giao Dịch sẽ toàn quyền loại bỏ các khóa học của Nhà cung cấp nếu khóa học bán vi phạm quy chế đăng tin. Các khóa học không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn Giao Dịch chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. 

Sàn Giao Dịch giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ khóa học đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước. 

4.               Chế tài nếu Thành Viên vi phạm quy định về kiểm soát thông tin trên Sàn Giao Dịch

Trong trường hợp thành viên vi phạm hoặc cố ý không tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Sàn Giao Dịch, tùy mức độ vi phạm Công ty sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp xử lý như sau:

-                  Thành viên vi phạm lần đầu: Nhắc nhở.

-                  Thành viên vi phạm lần thứ hai: Cảnh cáo và treo tài khoản trong một thời hạn nhất định.

-                  Thành viên vi phạm từ lần thứ ba trở lên: Công ty sẽ chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trên Sàn Giao Dịch và khóa tài khoản của Thành viên vĩnh viễn.

Ngoài các biện pháp xử lý vi phạm nêu trên, Công ty sẽ yêu cầu thành viên vi phạm thực hiện việc gỡ bỏ, cải chính thông tin vi phạm. Ngoài ra, thành viên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại gây ra cho Công ty hoặc người bị vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với các hành vi vi phạm xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng, Công ty sẽ phản ánh và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

VIII.      TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Sàn giao dịch Cole.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn Giao Dịch, Cole.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn Giao Dịch, Thành Viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn và tuân thủ quy định tại Quy Chế này.

Ban Quản Trị Sàn giao dịch cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Thành Viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành Viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành Viên thông báo cho Ban Quản Trị Sàn giao dịch qua địa chỉ email Huybq@cole.vn  , chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành Viên tham gia Sàn giao dịch Cole.vn.

Tuy nhiên, Ban Quản Trị Sàn giao dịch Cole.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành Viên không đến được Ban Quản Trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Trị gây ra.

IX.           QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH COLE.VN

1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Cole.vn

Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên khi tham gia giao dịch và thường xuyên cập nhật để thay đổi hoặc bổ sung có liên quan.

- Duy trì hoạt động ổn định của sàn giao dịch TMĐT COLE.VNvà có biện pháp, phương án phòng ngừa cho các sự cố có thể xảy ra. Với các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… thì sàn TMĐT cole.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT COLE.VN không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT cole.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT cole.vn;

- Sàn TMĐT COLE.VN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT COLE.VN theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT COLE.VN” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT COLE.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

b. Trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng COLE.VN

- Đăng ký website TMĐT Cole.vn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Nhà cung cấp và Người mua khi tham gia giao dịch trên Cole.vn,

- Ban hành các cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên Cole.vnđược thực hiện đầy đủ, chính xác,

- Tích cực hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Ban quản lý website TMĐT cole.vn có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên

thực hiện quá trình mua bán trên sàn giao dịch TMĐT.

- Ban quản lý website TMĐT cole.vncó trách nhiệm xây dựng và thực hiện cơ

chế để đảm bảo việc đăng tải các thông tin trên website TMĐT Cole.vn được thực hiện một cách chính xác.

- Ban quản lý website TMĐT cole.vn có trách nhiệm không đăng tải những thông tin bán khóa học, dịch vụ thuộc danh mục khóa học, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và khóa học hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Ban quản lý website TMĐT Cole.vn có trách nhiệm với Giảng viên hợp tác xây dựng và phổ biến khóa học trong việc:

+ Chủ trì trong việc sử dụng tối đa các công nghệ phù hợp để hỗ trợ việc chuyển

tải kiến thức trong từng bài giảng một cách tốt nhất, phối hợp và tham gia góp ý với giảng viên xây dựng kịch bản chi tiết cho từng chuyên đề, bài giảng ở khía cạnh chuyên môn.

+ Chủ trì các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm tổng hợp các phản hồi về

từng bài giảng một cách nhanh nhất để cùng giảng viên điều chỉnh cho phù hợp.

+ Chịu trách nhiệm ghi hình, đóng gói, xuất bản bài giảng đối với các bài giảng hợp tác xây dựng.

+ Giữ gìn hình ảnh, thương hiệu, không có những hành động, lời lẽ có tiềm ẩn rủi ro có thể gây phương hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho lợi ích hợp tác chung.

- Ban quản lý website Cole.vncó trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin như thuộc tính, khối lượng, hình dạng, kích thước… đối với khóa học là sách.

- Ban quản lý website Cole.vn có trách nhiệm cung cấp đúng khóa học sách mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ giá, nội dung… và các yêu cầu khác của khách hàng.

- Ban quản lý website Cole.vn có trách nhiệm bán sách đúng chất lượng, sách theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Ban quản lý website TMĐT cole.vn và Giảng viên hợp tác xây dựng và phổ biến khóa học có trách nhiệm với người học trong việc:

+ Xây dựng đề cương khóa học, cấu trúc chương trình học và kịch bản phù hợp cho từng chuyên đề, đảm bảo người học tiếp thu bài giảng tốt nhất.

+ Xem xét, thống nhất và điều chỉnh kịp thời nội dung giảng dạy dựa trên phản hồi của người học... và sự thay đổi nội dung chương trình học tương ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Bảo vệ khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin.

2. Quyền và trách nhiệm của học viên  tham gia Sàn giao dịch TMĐT cole.vn

a. Quyền của học viên  tham gia Sàn giao dịch TMĐT cole.vn

-  Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website TMĐT cole.vn và được Website TMĐT cole.vn chấp thuận, học viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của cole.vn.

- Học viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng ưu đãi của mình trong hệ thống cole.vn.

- Học viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT cole.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT cole.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT cole.vn giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT cole.vn hoặc được gửi trực tiếp đến Học viên.

- Học viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT cole.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website cole.vn.

- Học viên có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến cole.vn trong trường hợp khóa học, dịch vụ do Nhà cung cấp thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

b. Trách nhiệm của học viên  tham gia Sàn giao dịch TMĐT cole.vn

Học viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT cole.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 - Học viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT cole.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT cole.vn là chính xác.

·    Học viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, khóa học hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT cole.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Học viên và Nhà cung cấp diễn ra qua Sàn.

·    Học viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT cole.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT cole.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

·         Học viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT cole.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT cole.vn trong Quy định này.

·         Học viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT cole.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT cole.vn.

X.              ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy Chế của Sàn Giao Dịch chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Sàn Giao Dịch có quyền và có thể thay đổi Quy Chế này bằng cách thông báo lên Sàn Giao Dịch cho các Thành Viên biết. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy Chế có hiệu lực. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy Chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã chấp nhận Quy Chế sửa đổi này.

Quy Chế sẽ được Cole.vn cập nhật bổ sung thường xuyên mà không cần thông báo trước. Thành Viên tham gia Cole.vn có trách nhiệm tuân theo Quy Chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XI.           ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi Thành Viên và Đối Tác/Nhà cung cấp khi sử dụng Cole.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  với Cole.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ Thành Viên

Sàn giao dịch TMĐT Cole.vn

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Tech Garden Co-working Space - Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

E-mail: Huybq@cole.vn 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

 

BÙI QUỐC HUY

Chức vụ: Giám Đốc