Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

DAVID DƯƠNG

Khóa học 14 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)

Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng

Online
5 (44 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

THU NHẬP THỤ ĐỘNG CÙNG CHỨNG KHOÁN

Online
5 (97 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HIỆU QUẢ

Online
5 (84 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Online
5 (67 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (14 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (94 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Online
5 (84 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHÌA KHÓA LÃNH ĐẠO

Online
5 (20 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TELESALES - BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Online
5 (22 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KUNGFU BÁN HÀNG TRIỆU ĐÔ

Online
5 (59 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

Online
5 (61 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Online
5 (21 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Online
5 (20 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Online
5 (90 đánh giá)
399.000đ 899.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1