Cole - Giải pháp ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số cho nhân sự và doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Phương Nam

Khóa học 4 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)

ThS. Nguyễn Phương Nam – Senior Data Analyst tại Techcombank

  • Đã đào tạo thành công +250 học viên đã và đang theo nghề Data Analyst nhờ giảng dạy theo khóa học data analysis cole bài bản
  • Nhà coaching/giảng dạy và đào tạo phòng ban của nhiều doanh nghiệp ứng dụng công cụ Power BI
  • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analysis.
  • Từng làm Data Analyst tại Topica, và các ngân hàng lớn, công cụ thanh toán như VCCORP và MBBank.

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu

Online
Offline
Live
5 (38 đánh giá)
4.800.000đ 4.800.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (22 đánh giá)
12.600.000đ 12.600.000đ

Khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp

80.000.000đ 100.000.000đ
Khai giảng: 05/04/2024

Xây dựng báo cáo chuyên nghiệp với Excel, Power Query, Power BI

Offline
Live
5 (13 đánh giá)
10.800.000đ 10.800.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1