Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Nguyễn Phương Nam

Khóa học 2 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)

ThS. Nguyễn Phương Nam – Senior Data Analyst tại Techcombank

  • Đã đào tạo thành công +250 học viên đã và đang theo nghề Data Analyst nhờ giảng dạy theo khóa học data analysis cole bài bản
  • Nhà coaching/giảng dạy và đào tạo phòng ban của nhiều doanh nghiệp ứng dụng công cụ Power BI
  • 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analysis.
  • Từng làm Data Analyst tại Topica, và các ngân hàng lớn, công cụ thanh toán như VCCORP và MBBank.

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (54 đánh giá)
3.600.000đ 5.500.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (38 đánh giá)
10.800.000đ 12.600.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1