Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Phan Trường Giang

Khóa học 1 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (58 đánh giá)
12.000.000đ 19.000.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1