[HN] Fresher/Junior/Senior Buisness Analyst

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • 20,000,000-300,000,000(VNĐ)
 • 1
 • 31/01/2023

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ (TASKS & RESPONSIBILITIES)

 • Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá các nghiệp vụ để xây dựng quy trình và thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù của các bộ phận nghiệp vụ.

 • Phối hợp cùng các bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn và công ty thành viên đánh giá nghiệp vụ các phần mềm của các nhà cung cấp. Tư vấn, đề xuất giải pháp phù hợp cho các đơn vị nghiệp vụ dựa trên các yếu tố chi phí, khả năng đáp ứng, điều kiện triển khai

 • Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm do Trung tâm CNTT tự phát triển hoặc mua từ các nhà cung cấp.

 • Quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm do phòng Phát triển phần mềm xây dựng.

 • Giám sát tiến độ triển khai và chất lượng sản phẩm phần mềm do các nhà cung cấp triển khai cho các đơn vị nghiệp vụ.

 • Phối hợp triển khai, đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị nghiệp vụ.

      -     Các công việc khác theo phân công của Quản lý.

      -     Tiếp nhận các hệ thống triển khai của bên B (Khách hàng)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC (JOB REQUIREMENTS)

Trình độ học vấn (Educational background): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Chuyên ngành (Major): Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Ngoại thương, Thương mại...

Chứng chỉ (Certification): 

Kinh nghiệm (Experience): 1-2 năm (học qua COLE được giảm 1/2 năm kinh nghiệm)

Kiến thức (Knowledge): 

- Có kiến thức về phần mềm, nghiệp vụ phần mềm

- Có kiến thức cơ bản về CNTT

- Biết cách sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

- Biết cách viết tài liệu liên quan đến quy trình nghiệp vụ (URD, SRS) 

- Biết truy vấn SQL Server là một lợi thế

Kỹ năng/Khả năng (Skills/ Abilities): 

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng làm việc nhóm

Thái độ (Attitude): 

- Có trách nhiệm với công việc

- Trung thực

- Hòa đồng với mọi người

MỐI QUAN HỆ/ GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (RELATIONSHIPS/ COMMUNICATION)

(Liệt kê các mối quan hệ và giao tiếp của vị trí này/ List all possible relationship and communication of the position)

 • Nhóm phát triển phần mềm

 • Các phòng ban khác

 • Các công ty thành viên

ĐIỀU KIỆN/MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (WORKING CONDITIONS/ENVIRONMENT):

      -      Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Ứng tuyển công việc này

Hỗ trợ định dạng .doc, .docx, pdf có kích thước dưới 5MB