Lợi ích của học viên

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 1. Cung cấp cho người học hiểu rõ về cách xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu với Power BI, triển khai các dịch vụ Power BI
 2. Cách kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn - cách xử lý chuẩn hóa dữ liệu trên Power Query
 3. Cách sử dụng hàm Dax cơ bản - nâng cao để tạo các Measure tính toán (phục vụ cách lấy số liệu tính toán)
 4. Cách lên dashboard, trực quan hóa dữ liệu và Xây dựng báo cáo tương tác tự động
 5. Chia sẻ kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu trong ngân hàng và các công ty công nghệ lớn

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 1. Biết cách thiết kế các Datal Model với Power BI
 2. Thành thạo kỹ năng power query phục vụ quá trình tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu một cách nhanh chóng
 3. Nắm được tư duy phân tích, sử dụng lập trình DAX để khai thác những thông tin hữu ích từ dũ liệu
 4. Thiết kế được báo cáo tương tác tự động trên Power BI. Tất cả dữ liệu nằm trên một màn hình duy nhất và có thể xem các số liệu cụ thể bằng cách lấy một phần chỉ số, đi sâuvào và kiểm tra chi tiết.
 5. Sau khóa học có thể đủ kiến thức để xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu tự động với Power BI ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh tế, bán lẻ,,...
 6. Học viên nắm được quy trình làm phân tích dữ liệu trong các công ty lớn như ngân hàng, công nghệ,...

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Nam

Senior Data Analyst tại Techcombank

Thông tin lộ trình học

1.1. Hướng dẫn cài đặt PBI, 1 số chú ý quan trọng.

1.2. Giới thiệu các giải pháp BI, vai trò BI trong tổng thể hệ thống.

1.3. Các thành phần trong hệ sinh thái Power BI

1.4. Quy trình trực quan hóa dữ liệu ...

2-5.1. Thiết kế và xây dựng report

2-5.2. Giới thiệu và làm việc với các charts cơ bản

2-5.3. Chức năng cơ bản của report

- Thuộc tính

- Format

- Tương tác

- Giới thiệu các charts mở rộng (PowerBI market)

- Improve report performance 

- Sort and formatting data using Data View

2-5.4. Conditional Formating

2-5.5. Filtering

2-5.6. Kể câu chuyện bằng dữ liệu – “Dữ liệu biết nói” _ Data Storytelling

6.1. Giới thiệu công cụ Power Query Editor

6.2. Kết nối 1 số nguồn số liệu khác nhau

6.3. Thực hiện các Transform dữ liệu cơ bản với Power Query Editor

6.4. Best practice giải quyết lỗi khi transform dữ liệu

6.5. Cleansing data

- Data shaping

- Data profiling

7.1. Khái niệm về Datamart

7.2. Các nguyên tắc thiết kế tối ưu

7.3. Phân biệt Data Table (Fact) và Lookup Table (Dimension)

- Tổng quan về Data Model, Relationships

- Khởi tạo kết nối giữa các bảng

- Relationships cardinality

- Quản lý Relationship

-  Active và Inactive relationships

-  Advandced Relationships

7.4. Thiết kế mô hình Star-Schema, mô hình Snow-Flake

7.5. Hierarchy trong Dimension

7.6. Best practice: “xây dựng modelling từ raw data”

8-10.1. Giới thiệu về Data Analysis Expressions (DAX)

8-10.2. Measures, Calculated Column, Calculated Table với DAX

8-10.3. Các nhóm hàm DAX:

- CALENDAR, FORMAT..

- SUM, SUMX, COUNT, COUNTX 

- CALCULATE

- SAMEPERIODYEAR, TOTYTD….

- ROLLING CALCULATION

8-10.4. Best practice với DAX (ex: Time Intelligence)

11.1 Thực hành Drillthrough Filter, bookmark

11.2 "What-if" parameters

11.3 Power BI service

- Dataset

- Workspace

- Apps

- Subscription

- Sharing

- Schedule Refresh

11.3 Row level security

11.4 Dashboard

11.5 Data Insight with AI component in Power BI

11.6 Power Query

-  Append

-  Merge

11.7 Column Analyzing (Profiler, Statistic, …)

12.1 Bài tập cuối khóa

12.2 Q&A

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

4.800.000đ

4.800.000đ

Tiết kiệm 0%

 • Học lại miễn phí