Cole - Nền tảng giáo dục và đào tạo

Vũ Thị Hòa

Khóa học 1 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 (0 đánh giá)

- Tốt nghiệp nghành hệ thống thông tin quản lý - trường học viên tài chính

- Hiện là giảng viên giảng dạy CNTT tại trường ĐH tài chính quản trị kinh doanh.

  • Giảng dạy, soạn giáo án, giáo trình các môn học như Tin đại cương, Excel căn bản; Ứng dụng Excel trong kế toán; Ứng dụng Excel trong tài chính; Cơ sở dữ liệu; Luyện thi chứng chỉ CNTT;
  • Tham gia viết báo, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên

 

 

Làm chủ Tin học văn phòng trực tuyến qua zoom

Live
0 (0 đánh giá)
500.000đ 1.000.000đ
0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1