TEMPLATE POWERPOINT - DU LỊCH

TEMPLATE POWERPOINT - DU LỊCH

Giới thiệu

Mẫu trình chiếu diễn tả thông tin cho ngành du lịch, giúp bạn dễ dàng biểu thị những dữ liệu mình cần...

Tương thích với: 

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

Thông tin

Đánh giá và bình luận

( 718 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Giá

29.000đ 100.000đ

Tải ngay

26943 học viên đã tải xuống

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên