TEMPLATE POWERPOINT - BIỂU ĐỒ VENN

TEMPLATE POWERPOINT - BIỂU ĐỒ VENN

Giới thiệu

Mẫu trình chiếu diễn tả thông tin theo dạng biểu đồ Venn, giúp bạn dễ dàng biểu thị những dữ liệu mình cần...

Tương thích với: 

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

Thông tin

Đánh giá và bình luận

( 818 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Giá

29.000đ 100.000đ

Tải ngay

27541 học viên đã tải xuống

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên