TEMPLATE POWERPOINT - BIỂU ĐỒ VENN 2

TEMPLATE POWERPOINT - BIỂU ĐỒ VENN 2

Giới thiệu

Mẫu trình chiếu diễn tả thông tin theo dạng biểu đồ Venn, giúp bạn dễ dàng biểu thị những dữ liệu mình cần...

Tương thích với: 

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides

Thông tin

Đánh giá và bình luận

( 206 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Giá

Tải ngay

29523 học viên đã tải xuống

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên