TEMPLATE POWERPOINT - BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

TEMPLATE POWERPOINT - BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

Giới thiệu

Mẫu trình chiếu diễn tả thông tin theo dạng bản đồ thế giới, giúp bạn dễ dàng biểu thị những dữ liệu mình cần...

Tương thích với: 

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides

Thông tin

Đánh giá và bình luận

( 262 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Giá

29.000đ 100.000đ

Tải ngay

14668 học viên đã tải xuống

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên