COMBO TRỌN BỘ TEMPLATE POWERPOINT

COMBO TRỌN BỘ TEMPLATE POWERPOINT

Giới thiệu

Chứa trọn 118 bộ powerpoint cực đẹp cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Hơn 1000 slide thuyết trình, các template này có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng Microsoft Powerpoint, Google Slides, Apple Keynote, Adobe Photoshop và Adobe Illustrator.

Thông tin

Đánh giá và bình luận

( 480 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Giá

1.000.000đ 5.000.000đ

Tải ngay

26363 học viên đã tải xuống

Chia sẻ lên để có cơ hội nhận 100.000đ trở lên