Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Đào Văn Luân

Khóa học 0 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)

 • Chuyên gia Business Inteligence tại VPBANK
 • Head of BI tại National Fortune
 • 3+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Inteligence
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán - kế toán ĐH Vinh
 • Giảng dạy cho hàng trăm học viên và cùng đứng lớp giảng dạy cho ngân hàng Vietinbank về kỹ năng tin học như: Excel, VBA, SQL Server, Power query, Power BI, Dax, Mcode,...
 • Admin Group Học Power BI & Power Query gần 6000 thành viên hoạt động
0

( 0 đánh giá)

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1