Cole - Nền tảng giáo dục và đào tạo

Hoàng An

GIảng viên lập trình full-stack

Khóa học 0 khóa

Học viên 0 người

Đánh giá 0 (0 đánh giá)

Với 8 năm làm trong môi trường lập trình web, bắt đầu những ngôn ngữ đầu tiên từ năm 18 tuổi, được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều học sinh sinh viên trong và ngoài ngành IT. Anh nhận thấy 1 vấn đề nổi trội, doanh nghiệp thì rất cần IT, trong khi IT làm trái ngành trái nghề không ít và nguyên nhân ở đây là gì?

Các bạn sinh viên quá thụ động trong quá trình học tập, chờ đến năm 3-năm cuối mới bắt đầu nghĩ đến công việc tương lai của mình. Khi nước đến chân thì cuống cuồng tìm trung tâm theo học, vì vội vàng nên đương nhiên kết quả chẳng có gì, “tiền mất tật mang”.  Và anh đã thử nghiệm với 3 lớp đầu tiên, và kết quả thu được ngoài mong đợi, 1 bạn hiện tại đang là nhân viên chính thức của công ty ngay sau khi tốt nghiệp, 2 bạn đang là đối tác trực tiếp của công ty và 2 bạn vừa học vừa thực hành full time trên công ty.

0

( 0 đánh giá)

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
">