Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

22 Quy luật bất biến trong marketing

Thái Hà Book
50.000đ 100.000đ
5 (86 đánh giá)
NCC: Phương Nam