Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Nhận dạy gia sư lớp 1

Bằng cấp: Đại Học
1.200.000đ/tháng
Môn dạy: Toán,Lý,Hóa,Văn,Sinh,Sử
Lớp: Lớp 1,Lớp 2,Lớp 3,Lớp 4,Lớp 5,Lớp 6
Khu vực: Hà Nội