Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

HỌC PHẦN 3 - 04 - THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC VỚI GOOGLE WEB DESIGNER

Trường: Fedu
Online
5 (17 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

22 - Học tất tần tật về Javascrip từ đầu

Trường: Fedu
Online
5 (71 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 03 - LÀM VIDEO QUẢNG CÁO "MÌ ĂN LIỀN" VỚI POWER POINT

Trường: Fedu
Online
5 (15 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 02 - ILLUSTRATOR DÀNH CHO MARKETING

Online
5 (14 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Trường: Fedu
Online
5 (73 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 05 - CHỈNH SỬA ẢNH VỚI PHOTOSHOP VÀ LIGHTROOM

Trường: Fedu
Online
5 (48 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

HỌC PHẦN 2 - 04 - KỸ THUẬT TẠP CHÍ VỚI DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (24 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 03 - THIẾT KẾ MINH HỌA VỚI ILLUSTRATOR

Trường: Fedu
Online
5 (46 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

HỌC PHẦN 2 - 02 - KĨ THUẬT NÂNG CAO VỚI PHOTOSHOP

Trường: Fedu
Online
5 (19 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

Trọn bộ khóa học tiếng anh online cho bé

5 (33 đánh giá)
399.000đ 1.680.000đ

09 - Học lập trình frontend từ cơ bản : Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Trường: Fedu
Online
5 (56 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 01 - KĨ THUẬT CƠ BẢN VỚI PHOTOSHOP

Online
5 (65 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 1 - KIẾN THỨC NỀN TẢNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường: Fedu
Online
5 (87 đánh giá)
399.000đ 800.000đ