Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

201 - DỰNG PHIM HOẠT HÌNH BẰNG PHOTOSHOP VÀ ADOBE AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (36 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

111 - HỌC THIẾT KẾ WEB/APP VỚI ADOBE EXPERIENCE DESIGN 2019

Trường: Fedu
Online
5 (62 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

108 - HỌC DIỄN HỌA 3D VỚI ADOBE DIMENSION CC

Trường: Fedu
Online
5 (12 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 04 - KỊCH BẢN TEST TRONG THIẾT KẾ UI UX

Trường: Fedu
Online
5 (67 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

HỌC PHẦN 6 - 03 - THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI UX VỚI PHOTOSHOP & XD

Trường: Fedu
Online
5 (95 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 02 - LÝ THUYẾT VỀ CHUẨN MATERIAL DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (43 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 03 - KĨ XẢO PHIM VỚI PREMIERE VÀ AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (75 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 02 - HỌC XỬ LÍ ÂM THANH VỚI ADOBE AUDITION CC

Trường: Fedu
Online
5 (41 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 4 - 02 - AFTER EFFECT NÂNG CAO VỚI TYPOGRAPHY

Online
5 (76 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 04 - 1 - AFTER EFFECT CƠ BẢN

Online
5 (49 đánh giá)
399.000đ 599.000đ