Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

25 - Thiết kế hiệu ứng bằng JavaScript và Illustrator

Trường: Fedu
Online
5 (20 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Trường: Fedu
Online
5 (83 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

21 - Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo "kiểu" SASS

Trường: Fedu
Online
5 (75 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
5 (24 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
5 (93 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
5 (28 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
5 (49 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
5 (99 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG NOTE JS, MONGODB, MONGOOSE VÀ POSTGRESQL

Trường: Fedu
Online
5 (21 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRONG 3 NGÀY CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Trường: Fedu
Online
5 (58 đánh giá)
399.000đ 539.000đ

11 - Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

Trường: Fedu
Online
5 (38 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

15 - Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

Trường: Fedu
Online
5 (77 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

03 - Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao

Trường: Fedu
Online
5 (73 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 4 - 01 - AFTER EFFECT THỰC HÀNH

Trường: Fedu
Online
5 (60 đánh giá)
399.000đ 599.000đ