Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Phân tích dữ liệu - Thành thạo kỹ năng cùng chuyên gia | Cole

Online
Offline
5 (44 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Làm chủ Tin học văn phòng trực tuyến qua zoom

Live
5 (98 đánh giá)
500.000đ 1.000.000đ

30 - HTML CSS cơ bản

Trường: Fedu
Online
5 (54 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

25 - Thiết kế hiệu ứng bằng JavaScript và Illustrator

Trường: Fedu
Online
5 (18 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Trường: Fedu
Online
5 (49 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

21 - Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo "kiểu" SASS

Trường: Fedu
Online
5 (39 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
5 (39 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
5 (29 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
5 (53 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
5 (19 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
5 (81 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG NOTE JS, MONGODB, MONGOOSE VÀ POSTGRESQL

Trường: Fedu
Online
5 (89 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRONG 3 NGÀY CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Trường: Fedu
Online
5 (89 đánh giá)
399.000đ 539.000đ