Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Combo tin học văn phòng cơ bản

5 (40 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

Powerpoint cơ bản

Online
5 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Combo 3 Kỹ Năng Học Tin Học Cơ Bản

5 (41 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (Word cơ bản)

Online
0.25 (4 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
5 (33 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
2.33 (3 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

THỰC CHIẾN EXCEL KẾ TOÁN CÙNG CHUYÊN GIA 15+ KINH NGHIỆM

Live
5 (20 đánh giá)
1.500.000đ 4.800.000đ

Khóa bồi dưỡng & đào tạo giám đốc tài chính doanh nghiệp

Trường: Iviet
Offline
5 (24 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

Khóa bồi dưỡng & Đào tạo Giám đốc điều hành Doanh Nghiệp

Trường: Iviet
Offline
5 (46 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

Giám đốc Digital Marketing - Sài Gòn

Trường: Iviet
Offline
5 (60 đánh giá)
4.980.000đ 20.000.000đ

Phân tích dữ liệu - Thành thạo kỹ năng cùng chuyên gia | Cole

Online
Offline
5 (76 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Làm chủ Tin học văn phòng trực tuyến qua zoom

Live
5 (24 đánh giá)
500.000đ 1.000.000đ

30 - HTML CSS cơ bản

Trường: Fedu
Online
5 (36 đánh giá)
399.000đ 599.000đ