Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Cyber Security For Leader

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (50 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ

Cyber Security For Technican (Basic)

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (66 đánh giá)
14.900.000đ 30.000.000đ

Mạng Internet và Ứng Dụng

Online
5 (31 đánh giá)
499.000đ 3.594.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

5 (28 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

Powerpoint cơ bản

Online
5 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Combo 3 Kỹ Năng Học Tin Học Cơ Bản

5 (94 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (Word cơ bản)

Online
0.25 (4 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
5 (84 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
2.33 (3 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

THỰC CHIẾN EXCEL KẾ TOÁN CÙNG CHUYÊN GIA 15+ KINH NGHIỆM

Live
5 (41 đánh giá)
1.500.000đ 4.800.000đ

Khóa bồi dưỡng & đào tạo giám đốc tài chính doanh nghiệp

Trường: Iviet
Offline
5 (83 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

Khóa bồi dưỡng & Đào tạo Giám đốc điều hành Doanh Nghiệp

Trường: Iviet
Offline
5 (91 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

Trọn Bộ Digital Marketing Từ Tư Duy - Thực Chiến

Trường: Iviet
Offline
5 (48 đánh giá)
5.990.000đ 20.000.000đ