Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Trường hè về các kiến thức Data Science and Artificial Intelligence

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (58 đánh giá)
20.000.000đ 40.000.000đ

Khóa Trọn bộ Word từ cơ bản đến nâng cao

5 (98 đánh giá)
499.000đ 1.200.000đ

Khóa học Xây dựng lương 3P

Online
Offline
5 (92 đánh giá)
3.000.000đ 3.500.000đ

COMBO 9 KỸ NĂNG TIN HỌC,MÁY TÍNH

5 (73 đánh giá)
599.000đ 4.000.000đ

PowerPoint Nâng Cao

Online
2 (1 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Khóa học chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (88 đánh giá)
18.900.000đ 35.000.000đ

Đấu thầu qua mạng

Trường: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội
Offline
5 (23 đánh giá)
1.000.000đ 1.250.000đ

Đấu thầu cơ bản

Trường: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội
Offline
5 (78 đánh giá)
800.000đ 1.000.000đ

Xử Lý Văn Bản Nâng Cao ( Word nâng cao)

Online
Offline
5 (20 đánh giá)
299.000đ 790.000đ

Excel trực tuyến qua Zoom cho người đi làm

Live
5 (34 đánh giá)
899.000đ 2.000.000đ

Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel nâng cao)

Online
5 (17 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Cyber Security Advance For Expert

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (27 đánh giá)
22.400.000đ 45.000.000đ

Cyber Security For Leader

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (48 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ