Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Khóa Trọn bộ Word từ cơ bản đến nâng cao

0 (0 đánh giá)
499.000đ 1.200.000đ

Excel trực tuyến qua Zoom cho người đi làm

Online
0 (0 đánh giá)
1.000.000đ 2.000.000đ

Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel nâng cao)

Online
0 (0 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Mạng Internet và Ứng Dụng

Online
0 (0 đánh giá)
499.000đ 3.594.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

Powerpoint cơ bản

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Combo 3 Kỹ Năng Học Tin Học Cơ Bản

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (Word cơ bản)

Online
0 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Làm chủ Tin học văn phòng trực tuyến qua zoom

Live
0 (0 đánh giá)
500.000đ 1.000.000đ

Tin học văn phòng - Word

Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 899.000đ