Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

ICDL - Word + Excel cơ bản

5 (68 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

Online
5 (51 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

Khóa Trọn bộ Word từ cơ bản đến nâng cao

5 (42 đánh giá)
499.000đ 1.200.000đ

Excel trực tuyến qua Zoom cho người đi làm

Live
5 (44 đánh giá)
899.000đ 2.000.000đ

Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel nâng cao)

Online
5 (82 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Mạng Internet và Ứng Dụng

Online
5 (85 đánh giá)
499.000đ 3.594.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

5 (91 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

Powerpoint cơ bản

Online
5 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Combo 3 Kỹ Năng Học Tin Học Cơ Bản

5 (18 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (Word cơ bản)

Online
1 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Làm chủ Tin học văn phòng trực tuyến qua zoom

Live
5 (44 đánh giá)
500.000đ 1.000.000đ