Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

HỌC PHẦN 1 - KIẾN THỨC NỀN TẢNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường: Fedu
Online
5 (19 đánh giá)
399.000đ 800.000đ

Học thiết kế đồ họa theo lộ trình từ cơ bản - nâng cao

Trường: Fedu
Online
5 (39 đánh giá)
1.899.000đ 2.599.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp