Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

HỌC PHẦN 4 - 02 - AFTER EFFECT NÂNG CAO VỚI TYPOGRAPHY

Online
5 (91 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 04 - 1 - AFTER EFFECT CƠ BẢN

Online
5 (20 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 04 - THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC VỚI GOOGLE WEB DESIGNER

Trường: Fedu
Online
5 (37 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 03 - LÀM VIDEO QUẢNG CÁO "MÌ ĂN LIỀN" VỚI POWER POINT

Trường: Fedu
Online
5 (88 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 02 - ILLUSTRATOR DÀNH CHO MARKETING

Online
5 (44 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Trường: Fedu
Online
5 (89 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 05 - CHỈNH SỬA ẢNH VỚI PHOTOSHOP VÀ LIGHTROOM

Trường: Fedu
Online
5 (77 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

HỌC PHẦN 2 - 04 - KỸ THUẬT TẠP CHÍ VỚI DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (74 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 03 - THIẾT KẾ MINH HỌA VỚI ILLUSTRATOR

Trường: Fedu
Online
5 (50 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

HỌC PHẦN 2 - 02 - KĨ THUẬT NÂNG CAO VỚI PHOTOSHOP

Trường: Fedu
Online
5 (12 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 2 - 01 - KĨ THUẬT CƠ BẢN VỚI PHOTOSHOP

Online
5 (39 đánh giá)
399.000đ 599.000đ