Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

25 - Thiết kế hiệu ứng bằng JavaScript và Illustrator

Trường: Fedu
Online
5 (26 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

21 - Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo "kiểu" SASS

Trường: Fedu
Online
5 (13 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 4 - 01 - AFTER EFFECT THỰC HÀNH

Trường: Fedu
Online
5 (53 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

201 - DỰNG PHIM HOẠT HÌNH BẰNG PHOTOSHOP VÀ ADOBE AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (22 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

111 - HỌC THIẾT KẾ WEB/APP VỚI ADOBE EXPERIENCE DESIGN 2019

Trường: Fedu
Online
5 (95 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

108 - HỌC DIỄN HỌA 3D VỚI ADOBE DIMENSION CC

Trường: Fedu
Online
5 (46 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 04 - KỊCH BẢN TEST TRONG THIẾT KẾ UI UX

Trường: Fedu
Online
5 (49 đánh giá)
399.000đ 499.000đ

HỌC PHẦN 6 - 03 - THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI UX VỚI PHOTOSHOP & XD

Trường: Fedu
Online
5 (59 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 6 - 02 - LÝ THUYẾT VỀ CHUẨN MATERIAL DESIGN

Trường: Fedu
Online
5 (95 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 03 - KĨ XẢO PHIM VỚI PREMIERE VÀ AFTER EFFECT

Trường: Fedu
Online
5 (51 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC PHẦN 5 - 02 - HỌC XỬ LÍ ÂM THANH VỚI ADOBE AUDITION CC

Trường: Fedu
Online
5 (33 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp