Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Lộ trình Data Engineer: SQL Server + Oracle + Cloud

5 (37 đánh giá)
17.490.000đ 19.490.000đ

Khóa học Phân tích dữ liệu định lượng với ngôn ngữ lập trình R

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (81 đánh giá)
4.990.000đ 8.000.000đ

Khóa học AI/ Machine Learning/ Deep Learning Foundation

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Online
Offline
5 (17 đánh giá)
5.690.000đ 8.000.000đ

Cyber Security Advance For Expert

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (75 đánh giá)
22.400.000đ 45.000.000đ

Cyber Security For Leader

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (81 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ

Cyber Security For Technican (Basic)

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (23 đánh giá)
14.900.000đ 30.000.000đ

30 - HTML CSS cơ bản

Trường: Fedu
Online
5 (76 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Trường: Fedu
Online
5 (82 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

11 - Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

Trường: Fedu
Online
5 (27 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

15 - Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

Trường: Fedu
Online
5 (92 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

03 - Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao

Trường: Fedu
Online
5 (14 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

22 - Học tất tần tật về Javascrip từ đầu

Trường: Fedu
Online
5 (99 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

09 - Học lập trình frontend từ cơ bản : Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Trường: Fedu
Online
5 (42 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp