Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Cyber Security Advance

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
22.400.000đ 45.000.000đ

Cyber Security For Leader

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ

Cyber Security For Technican (Basic)

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
14.900.000đ 30.000.000đ

30 - HTML CSS cơ bản

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

11 - Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

15 - Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

03 - Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

22 - Học tất tần tật về Javascrip từ đầu

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

09 - Học lập trình frontend từ cơ bản : Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ