Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa học Xây dựng lương 3P

Online
Offline
5 (14 đánh giá)
3.000.000đ 3.500.000đ

Khóa học chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (74 đánh giá)
18.900.000đ 35.000.000đ

HỌC THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRONG 3 NGÀY CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Trường: Fedu
Online
5 (81 đánh giá)
399.000đ 539.000đ

ĐỘT PHÁ TƯ DUY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Online
5 (32 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Online
5 (82 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Online
5 (83 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Online
5 (13 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

Online
5 (43 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KUNGFU BÁN HÀNG TRIỆU ĐÔ

Online
5 (28 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TELESALES - BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Online
5 (62 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHÌA KHÓA LÃNH ĐẠO

Online
5 (43 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Online
5 (58 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (48 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (25 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Online
5 (42 đánh giá)
399.000đ 899.000đ