Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Khóa học Xây dựng lương 3P

Online
Offline
5 (39 đánh giá)
3.000.000đ 3.500.000đ

Khóa học Chuyển đổi số dành cho lãnh đạo

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (83 đánh giá)
18.900.000đ 35.000.000đ

HỌC THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRONG 3 NGÀY CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Trường: Fedu
Online
5 (82 đánh giá)
399.000đ 539.000đ

ĐỘT PHÁ TƯ DUY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Online
5 (50 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Online
5 (32 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Online
5 (48 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Online
5 (12 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

Online
5 (64 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

KUNGFU BÁN HÀNG TRIỆU ĐÔ

Online
5 (45 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TELESALES - BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Online
5 (15 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHÌA KHÓA LÃNH ĐẠO

Online
5 (91 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Online
5 (20 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

BÍ QUYẾT KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (59 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Online
5 (65 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Online
5 (77 đánh giá)
399.000đ 899.000đ