Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

ĐỂ TRỞ THÀNH KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

Online
5 (38 đánh giá)
399.000đ 890.000đ

THỰC HÀNH KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRÊN PHẦN MỀM MISA

Online
5 (90 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

Trọn bộ hướng dẫn lập, đọc báo cáo tài chính 2019

Online
5 (31 đánh giá)
399.000đ 1.600.000đ

Kế toán thuế tổng hợp trên excel

Online
5 (93 đánh giá)
399.000đ 1.800.000đ

Định khoản kế toán cho người mất gốc

Online
5 (99 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

Online
5 (11 đánh giá)
499.000đ 1.000.000đ

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và khai báo hải quan

Online
5 (75 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ