Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (67 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (75 đánh giá)
7.200.000đ 10.000.000đ

KHÓA HỌC PYTHON FOR DATA ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (46 đánh giá)
5.490.000đ 5.490.000đ

Machine learning pipelines in production

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (56 đánh giá)
5.990.000đ 5.990.000đ

Khóa học thực chiến IT Business Analyst

Online
Offline
5 (62 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Lộ trình trở thành Data Analyst

5 (51 đánh giá)
26.480.000đ 26.480.000đ

Khóa học Data Engineer

Live
5 (40 đánh giá)
12.600.000đ 18.000.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (14 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (51 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (90 đánh giá)
15.000.000đ 20.000.000đ

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (55 đánh giá)
3.000.000đ 5.500.000đ

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (88 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (38 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Nâng Cao

Offline
5 (28 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp