Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa học thực chiến IT Business Analyst Chuẩn Mức 3 IIBA (CBAP)

Offline
Live
5 (84 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (91 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Khóa đào tạo Professional Cloud Architect

Online
Offline
Live
5 (61 đánh giá)
18.900.000đ 18.900.000đ

Khóa đào tạo Associate Cloud Engineer

Online
Offline
Live
5 (52 đánh giá)
11.900.000đ 11.900.000đ

Khóa đào tạo Google Cloud Engineer

Online
Offline
Live
5 (82 đánh giá)
18.900.000đ 18.900.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (42 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (76 đánh giá)
12.000.000đ 19.000.000đ

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (43 đánh giá)
2.490.000đ 5.500.000đ

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (94 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (32 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Nâng Cao

Offline
5 (91 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Cơ Bản

Offline
5 (66 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Nâng Cao

Offline
5 (73 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Cơ Bản

Offline
5 (24 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ