Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa học nền tảng CNTT - ĐHBKHN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (54 đánh giá)
3.990.000đ 3.990.000đ

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CNTT CHO LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ DN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (58 đánh giá)
22.490.000đ 35.000.000đ

Trường hè về các kiến thức Data Science and Artificial Intelligence

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (65 đánh giá)
20.000.000đ 40.000.000đ

COMBO 9 KỸ NĂNG TIN HỌC,MÁY TÍNH

5 (19 đánh giá)
599.000đ 4.000.000đ

PowerPoint Nâng Cao

Online
2 (1 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Xử Lý Văn Bản Nâng Cao ( Word nâng cao)

Online
Offline
5 (27 đánh giá)
299.000đ 790.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
5 (93 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
2.33 (3 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Phân tích dữ liệu - Thành thạo kỹ năng cùng chuyên gia | Cole

Online
Offline
5 (10 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
5 (14 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
5 (47 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
5 (39 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
5 (16 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
5 (41 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp