Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khoá học Machine Learning in Investment

5 (27 đánh giá)
6.490.000đ 9.000.000đ

Khoá học No Code - Low Code

5 (98 đánh giá)
6.360.000đ 6.360.000đ

Khoá học AI - Computer Vision

5 (62 đánh giá)
6.990.000đ 10.000.000đ

Khoá học Tester - Từ Manual Test đến Auto Test

5 (19 đánh giá)
5.490.000đ 8.000.000đ

Khóa học nền tảng CNTT - ĐHBKHN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (51 đánh giá)
3.990.000đ 3.990.000đ

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CNTT CHO LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ DN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (85 đánh giá)
22.490.000đ 35.000.000đ

PowerPoint Nâng Cao

Online
2 (1 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Xử Lý Văn Bản Nâng Cao ( Word nâng cao)

Online
Offline
5 (50 đánh giá)
299.000đ 790.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
5 (1 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
1.75 (4 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Phân tích dữ liệu - Thành thạo kỹ năng cùng chuyên gia | Cole

Online
Offline
5 (14 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp