Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Trường hè về các kiến thức Data Science and Artificial Intelligence

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
20.000.000đ 40.000.000đ

COMBO 9 KỸ NĂNG TIN HỌC,MÁY TÍNH

0 (0 đánh giá)
599.000đ 4.000.000đ

PowerPoint Nâng Cao

Online
0 (0 đánh giá)
299.000đ 799.000đ

Xử Lý Văn Bản Word ( Word nâng cao)

Online
Offline
0 (0 đánh giá)
299.000đ 790.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

THÀNH THẠO KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CÙNG CHUYÊN GIA

Online
Offline
0 (0 đánh giá)
6.000.000đ 10.000.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG NOTE JS, MONGODB, MONGOOSE VÀ POSTGRESQL

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ