Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Giám đốc Digital Marketing - Sài Gòn

Trường: Iviet
Offline
0 (0 đánh giá)
4.980.000đ 20.000.000đ

Bí quyết bán lẻ ngàn đơn trên Shopee, Zalo và Facebook

Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.800.000đ

Khóa học quảng cáo Google Adwords

Trường: Iviet
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 799.000đ

QUẢNG CÁO FACEBOOK MARKETING A-Z 2020

Trường: Iviet
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 799.000đ