Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa học Phân tích dữ liệu định lượng với ngôn ngữ lập trình R

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (49 đánh giá)
4.990.000đ 8.000.000đ

Khóa học AI/ Machine Learning/ Deep Learning Foundation

Online
Offline
5 (17 đánh giá)
5.690.000đ 8.000.000đ

Khóa học thực chiến IT Business Analyst Chuẩn Mức 3 IIBA (CBAP)

Offline
Live
5 (52 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Khóa học nền tảng CNTT - ĐHBKHN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (88 đánh giá)
3.990.000đ 3.990.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (69 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Combo 4 khóa tin học cơ bản - tin học văn phòng

5 (30 đánh giá)
399.000đ 2.399.000đ

Khóa học Smart Analytics

Offline
Live
5 (16 đánh giá)
3.500.000đ 3.500.000đ

Khóa đào tạo Associate Cloud Engineer

Online
Offline
Live
5 (24 đánh giá)
11.900.000đ 11.900.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (70 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

ICDL - Word + Excel cơ bản

5 (33 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (46 đánh giá)
15.000.000đ 20.000.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

Online
5 (58 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (43 đánh giá)
2.490.000đ 5.500.000đ