Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (75 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Combo 4 khóa tin học cơ bản - tin học văn phòng

5 (84 đánh giá)
399.000đ 2.399.000đ

Khóa đào tạo Professional Cloud Architect

Online
Offline
Live
5 (82 đánh giá)
18.900.000đ 18.900.000đ

Khóa đào tạo Associate Cloud Engineer

Online
Offline
Live
5 (46 đánh giá)
11.900.000đ 11.900.000đ

Khóa đào tạo Google Cloud Engineer

Online
Offline
Live
5 (75 đánh giá)
18.900.000đ 18.900.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (30 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

ICDL - Word + Excel cơ bản

5 (89 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (31 đánh giá)
12.000.000đ 19.000.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

Online
5 (23 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (30 đánh giá)
2.490.000đ 5.500.000đ

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (15 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (85 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Nâng Cao

Offline
5 (15 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ