Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Cyber Security Advance

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
22.400.000đ 45.000.000đ

Cyber Security For Leader

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
19.000.000đ 38.000.000đ

Cyber Security For Technican (Basic)

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
0 (0 đánh giá)
14.900.000đ 30.000.000đ

Mạng Internet và Ứng Dụng

Online
0 (0 đánh giá)
499.000đ 3.594.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

Powerpoint cơ bản

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Combo 3 Kỹ Năng Học Tin Học Cơ Bản

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.797.000đ

XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (Word cơ bản)

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel cơ bản)

Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 599.000đ

Khóa bồi dưỡng & đào tạo giám đốc tài chính doanh nghiệp

Trường: Iviet
Offline
0 (0 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

Khóa bồi dưỡng & Đào tạo Giám đốc điều hành Doanh Nghiệp

Trường: Iviet
Offline
0 (0 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ