Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (98 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (89 đánh giá)
7.200.000đ 10.000.000đ

KHÓA HỌC PYTHON FOR DATA ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (86 đánh giá)
5.490.000đ 5.490.000đ

Lập trình Python Cơ bản - Python Basic

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (81 đánh giá)
4.990.000đ 4.990.000đ

Machine learning pipelines in production

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (96 đánh giá)
5.990.000đ 5.990.000đ

Khóa học thực chiến IT Business Analyst

Online
Offline
5 (28 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Lộ trình trở thành Data Analyst

5 (24 đánh giá)
26.480.000đ 26.480.000đ

Khóa học Data Engineer

Live
5 (19 đánh giá)
12.600.000đ 18.000.000đ

Khóa học Phân tích dữ liệu định lượng với ngôn ngữ lập trình R

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (20 đánh giá)
4.990.000đ 8.000.000đ

Khóa học AI/ Machine Learning/ Deep Learning Foundation

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Online
Offline
5 (52 đánh giá)
5.690.000đ 8.000.000đ

Khóa học nền tảng CNTT - ĐHBKHN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (38 đánh giá)
3.990.000đ 3.990.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (83 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Combo 4 khóa tin học cơ bản - tin học văn phòng

5 (95 đánh giá)
1.399.000đ 2.399.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp