Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ CNTT năm 2020

Ngày thi: 15/07/2020
Hình thức: Xét tuyển
Yêu cầu: Đại học
Môn thi: Môn cơ sở, môn chuyên nghành
Đơn vị tuyển: