Cole - Nền tảng giáo dục và đào tạo

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ CNTT năm 2020

Ngày thi: 15/07/2020
Hình thức: Xét tuyển
Yêu cầu: Đại học
Môn thi: Môn cơ sở, môn chuyên nghành
Đơn vị tuyển:
">